Strzelno moje miasto 3

Społecznościowe

Nie dla pomnik poległych powstańców

 

pom.pow1.jpg

Nie dla pomnik

poległych powstańców

 

Każdy poległy traktowany ma być jak bohater, któremu przysługuje prawo do pomnika i wiecznej pamięci. Cmentarz, grób wojenny wyraża wdzięczność, jaką winny jest naród poległym obrońcom oraz szacunek dla każdej ofiary wojny, każdego kto padł wierny przysiędze.

(...)

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,

Choć macie sami doskonalsze wznieść;

Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,

I miłość ludzka stoi tam na straży,

I wy winniście im cześć!

(...)

Z myślą, że znajdę jakiś ciekawy artykuł z tematyki dziedzictwa kulturowego Ziemi Mogileńskiej nabyłem świąteczny numer "Pałuk". W piątkowy, przedwigilijny wieczór, po skończonej pracy około kuchennej zasiałem za biurkiem i rozpocząłem wertowanie tygodnika. Wstępne przeglądanie zakończyło się fiaskiem, z interesującej, a do tego świątecznej tematyki przysłowiowy "nul", czyli zero szeroko pojętych artykułów historycznych lub artykułów o tradycjach świątecznych, wspomnieniowych - jak to drzewiej bywało itd., itp. Niezniechęcony rozpocząłem ponowne przeszukiwanie z myślą, a nuż trafię na coś ciekawego. 

Strony 12-13 przykuły moją uwagę. Artykuł Wywrócili stolik z budżetem przeczytałem niemalże jednym tchem, w podświadomości zadając sobie pytania: kto tu rządzi, kto odpowiada za realizację budżetu, co to za pomnik na cmentarzu, na który radni nie chcą dać pieniędzy? Zwolniłem tępo przy końcowym, przedostatnim podtytule Pomnik zdjęty. Zagotowało się we mnie, kiedy przeczytałem zacytowane w artykule słowa radnej Mohylowskiej - Cmentarz jest parafii, a my mamy jeszcze Towarzystwo Miłośników Miasta Strzelna, które co roku zbiera pieniądze i może coś tam zrobić... 

Ot, radna wzorem jednego z polityków, chce podporządkować sobie organizacje pozarządowe, by te realizowały ze "swoich" środków coś tam. Przy tych ostatnich słowach na myśl przyszła mi pewna posłanka, która będąc podejrzaną o dziwny stan w jakim się znajdowała użyła podobnych słów - Ja potrafię pracować dobrze, potrafię coś tam, coś tam. 

Nie pani radna, nie będzie pani narzucała nam żadnych coś tam... My, jako TMMS mamy wyznaczone cele, a do tego znamy nasze możliwości i z łopatą na księżyc nie planujemy się wybierać. Od lat 11 organizujemy Kwesty cmentarne i ze zebranych środków przeprowadzamy renowacje zniszczonych i chylących się ku "upadkowi" pomników nagrobnych na starej strzeleńskiej nekropolii. Udało się nam w tym czasie wyremontować i oczyścić około 30 obiektów o różnym rozmiarze robót. Prowadziliśmy te prace własnymi siłami, konkretnie dwoje członków, Heliodor Ruciński i Krzysztof Rymaszewski wykonywało i wykonuje roboty budowlano-remontowe, przy wsparciu firm rodzimych - panowie ci to emeryci. Prace renowacyjne wykonywaliśmy i nadal wykonujemy pod trzema hasłami: Przywracanie pamięci, 150-lecie Powstania Styczniowego oraz 100-lecie Powstania Wielkopolskiego. 

Od dwóch lat apelowałem do radnych by podjęli temat 100-rocznicy Powstania Wielkopolskiego, by powołali komitet obchodów tej Wielkiej Rocznicy na wzór Mogilna i przedsięwzięli działania w tym zakresie, m.in. remont pomnika nagrobnego poległych powstańców wielkopolskich. Na nasz apel odpowiedział jedynie burmistrz Matczak, który zaplanował w budżecie 40 tys. na remont ogryzionego zębami czasu 90-letniego pomnika nagrobnego. Co zaś radni zrobili? Po prostu, mniej niż "0", bo nie dosyć, że nic od siebie, to ośmieszyli słuszną decyzję burmistrza. A dlaczego słuszną to już spieszę uzasadnić i uświadomić tych, którzy na opak stoją z prawem i z historią.

pow.wlkp1.jpg Otóż, Strzelno znajdowało się pod zaborem pruskim od 1772 r. do 2 stycznia 1919 r. Wolność mieszkańcom miasta i okolicy przynieśli powstańcy wielkopolscy, z których dwóch życie złożyło na ołtarzu ojczyzny. Byli to Gnieźnianie, których bohaterską śmierć uczciliśmy dopiero po 90. latach w 2009 r. - z inicjatywy i środków TMMS, wystawiliśmy obelisk przy szpitalu. Wdzięczni za wolność przyniesioną przez oddziały kap. Cymsa, strzelnianie hurmem ruszyli w szeregi powstańcze, by ponieść płomień wolności na dalsze obszary Kujaw Zachodnich. I stało się, że wolność tą okupiło śmiercią 19 strzelnian, kładąc swoje życie na Ołtarzu Ojczyzny.

W latach 2018-2019 w całej Wielkopolsce będziemy w sposób szczególny czcić pamięć Powstania Wielkopolskiego, w 100. jego rocznicę. Co my społeczność miasta i gminy Strzelno możemy w tym względzie zrobić? Myślę, że bardzo dużo, poczynając od przywoływania pamięci tamtych dni, a kończąc na organizacji uroczystych obchodów przy pomniku nagrobnym powstańców wielkopolskich 2 stycznia 2019 r. Zatem, czy tak wielką rocznicę warto przeliczać na dachy świetlic wiejskich? 

Szanowni radni Rady Miejskiej w Strzelnie, nie ma większej wartości od wolności, od ofiar złożonych z życia dla jej wywalczenia. Dyskusja o celowości przeznaczenia środków na renowację pomnika poległych powstańców nigdy nie powinna mieć miejsca. Żaden proboszcz, ani TMMS nie będą was wyręczać. Pomnik nagrobny w miejscu wiecznego spoczynku strzelnian - powstańców wielkopolskich jest grobem wojennym. W Ustawie o grobach i cmentarzach wojennych zapisano: Groby wojenne bez względu na narodowość i wyznanie osób, w nich pochowanych, oraz formacje, do których osoby te należały, mają być pielęgnowane i otaczane należnym tym miejscom szacunkiem i powagą. (...) Groby i cmentarze wojenne pozostają pod opieką Państwa. Zwierzchni nadzór nad nimi polegający na sprawdzaniu i kontrolowaniu działań podległych jednostek pod względem legalności i podejmowania w tym zakresie decyzji administracyjnych sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z zachowaniem uprawnień przysługujących Kościołom i innym związkom wyznaniowym oraz wójtom (burmistrzom, prezydentom miast). 

To waszym obowiązkiem jest dbanie o te miejsca. Na miłość Boską, zaznajomcie się z ustawą, porozmawiajcie z mieszkańcami, z ludźmi, którzy mają wiedzę o Miejscach Pamięci Narodowej. Nie czyńcie tego, co przed laty zrobiła Rada Miejska względem odrzucenia nadania tytułu honorowego... Chcecie ponownie stać się sławni na cały kraj? Pamiętajcie, że są wartości, których żadna miara nie jest w stanie przeliczyć na złotówki. My społeczeństwo strzeleńskie jesteśmy zobowiązani czcić naszych Bohaterów, tych którzy polegli, odnieśli rany i walczyli z bronią w ręku przeciwko zaborcy, najeźdźcy i ciemiężycielowi. 

Marian Przybylski prezes TMMS

 

Do młodych (Adam Asnyk)

Szukajcie prawdy jasnego płomienia!

Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg...

Za każdym krokiem w tajniki stworzenia

Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia,

I większym staje się Bóg! 

 

Choć otrząśniecie kwiaty barwnych mitów,

Choć rozproszycie legendowy mrok,

Choć mgłę urojeń zedrzecie z błękitów,

Ludziom niebiańskich nie zbraknie zachwytów,

Lecz dalej sięgnie ich wzrok.

 

Każda epoka ma swe własne cele

I zapomina o wczorajszych snach...

Nieście więc wiedzy pochodnię na czele

I nowy udział bierzcie w wieków dziele,

Przyszłości podnoście gmach! 

 

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,

Choć macie sami doskonalsze wznieść;

Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,

I miłość ludzka stoi tam na straży,

I wy winniście im cześć! 

 

Ze światem, który w ciemność już zachodzi

Wraz z całą tęczą idealnych snów,

Prawdziwa mądrość niechaj was pogodzi -

I wasze gwiazdy, o zdobywcy młodzi,

W ciemnościach pogasną znów!