Strzelno moje miasto 3

Rocznice

Strzelno 98 rocznica wyzwolenia miasta

img346.jpg

98 rocznica

Powstania Wielkopolskiego

Wolność mieszkańcom miasta i okolicy przynieśli powstańcy wielkopolscy, z których dwóch życie złożyło na ołtarzu ojczyzny. Byli to Gnieźnianie, których bohaterską śmierć uczciliśmy dopiero po 90. latach w 2009 r. - z inicjatywy i środków TMMS, wystawiliśmy obelisk przy szpitalu. Wdzięczni za wolność przyniesioną przez oddziały kap. Cymsa, strzelnianie hurmem ruszyli w szeregi powstańcze, by ponieść płomień wolności na dalsze obszary Kujaw Zachodnich. I stało się, że wolność tą okupiło śmiercią 19 strzelnian, kładąc swoje życie na Ołtarzu Ojczyzny.

2 stycznia 2017 r. o godz. 12:00 na starym cmentarzu przy ulicy Kolejowej oddamy cześć Bohaterom. Zapraszamy na tę chwilę mieszkańców Strzelna.

 IMG_9781.JPG