Strzelno moje miasto 3

Z dziejów niasta

Strzelno na starej fotografii (cz. 1)

 

Szydzik2.jpg

Strzelno na starej fotografii (cz. 1)

 

Przed laty (w 1999 r.) nakładem Towarzystwa Miłośników Miasta Strzelna ukazała się niewielka pozycja albumowa Strzelno w starej fotografii. Zawiera ona około 30 pocztówek i fotografii oraz kilka fragmentów wieloobrazkowej pocztówki. Był to, jak na owe czasy, prawdziwy bestseller. Wszyscy podziwialiśmy owe stare zdjęcia i pocztówki i zachwycaliśmy się urokami starego Strzelna. Po upływie blisko 18 lat od tego wydarzenia, zdołaliśmy zgromadzić w swoich zbiorach o wiele większą, można rzec, że kilkakrotnie większą liczbę pocztówek i zdjęć. Zatem, zachodzi pytanie. czy aby nie warto pokusić się o nowe wydawnictwo?

Szydzik2c.jpg

Szydzik2a.jpg

Szydzik2b.jpg 

Jedną z niepublikowanych dotychczas pocztówek jest prywatne wydawnictwo, jakie ukazało się nakładem wydawcy reklamowej pocztówki Franciszka Szydzika (1885-1972) ok. 1914 r. Ciekawostką jest ówczesna pisownia nazwiska - Schydzik. Budynek, w którym prowadził działalność gospodarczą już nie istnieje i znajdował się pomiędzy istniejącym i widocznym na zdjęciu domem mieszkalnym a kolejnym budynkiem. Pan Franciszek urodził się w Mikołajkach, na Mazurach - ówczesnych Prusach Wschodnich, zatem pisownię wyjaśnia zapis metrykalny w pruskim akcie urodzenia. Był krewnym ks. infułata Józefa Szydzika, wielkiego patrioty i polskiego działacza narodowego, posła na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. Około 1912 r. zamieszkał w Strzelnie przy ul. Inowrocławskiej (obecny nr 14). Tutaj zaczął prowadzić działalność handlową - sklep kolonialny wraz z wyszynkiem. 

Już w wolnej Polsce był przemysłowcem prowadzącym m.in. Zakład Betoniarski, radnym Rady Miejskiej, komisarzem mas upadłościowych strzeleńskich firm, prezesem Towarzystwa Hodowców Gołębi Pocztowych, prezesem Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" i prezesem Spółki Łowieckiej, członkiem: Bractwa Strzeleckiego (Kurkowego), Zarządu Kółka Rolniczego, Rady Nadzorczej Banku Ludowego i "Rolnika", Ochotniczej Straży Pożarnej, Towarzystwa Przemysłowego, Ligi Obrony Powietrznej kraju. Swoim bogatym biogramem mógłby obdzielić niejednego strzelnianina... 

Marian Przybylski