Strzelno moje miasto 3

Organizacje, stowarzyszenia

Działalność PTTK w Strzelnie

 

Zebraniepttk1.jpg

Działalność PTTK w Strzelnie

 

Jedną z najstarszych i najdłużej działających organizacji pozarządową na terenie naszego miasta jest strzeleński Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Antoniego Słowińskiego. Swym wiekiem ustępuje jedynie Ochotniczej Straży Pożarnej (1900 r.), odrodzonemu Chórowi „Harmonia” (1913 r.) i Harcerstwu (1916 r.). Jego korzenie sięgają 1957 r. i pomimo różnych zawieruch twardo trzyma się celów nakreślonych pierwszym statutem. W tym roku obchodzi swoje 60 urodziny i jest to jeden z przyczynków, dla którego warto przywołać dzieje tego stowarzyszenia wielce zasłużonego dla naszego środowiska i dla promocji Strzelna.

 Niebawem wrócę do wątków historycznych i przypomnienia dziejów Oddziału, zaś dzisiaj w kilku zdaniach skupię się na ostatnich czterech latach działalności. Od kwietnia 2009 r. strzeleńskim PTTK-iem kieruje pasjonat turystyki i rekreacji Zbigniew Domański. Oddany bez reszty swej pasji, sprawił, że środowisko miłośników krajoznawstwa stało się najprężniejszym w naszym mieście. Znakomicie przewodzi ludziom o podobnych jemu zainteresowaniach. Sam niezwykle skromny mówi, że trafił na niezwykle aktywnych członków, szczególnie tych zasiadających w Zarządzie Oddziału, którzy wzajemnie mobilizują się do efektywnego działania.

Zebraniepttk.JPG 

Ostatnio odbyte Walne Zgromadzenie dało dowód bardzo dobrej społecznej pracy. W szeregach krajoznawców jest 164 członków, którzy w ostatnich latach bardzo aktywnie uczestniczą w życiu Towarzystwa. Wystarczy przywołać w sposób statystyczny zrealizowane oferty programowe, jakie przygotował Zarząd Oddziału dla swoich członków i sympatyków, których jak śmiem twierdzić, jest ogromna rzesza.

I tak, w latach 2013-2016 przeprowadzono wycieczki jednodniowe, wielodniowe, rajdy kolarskie, biesiady, spływy, prelekcje i szkolenia. Dla uszczegółowienia zrealizowanych planów warto wymienić, że odbyto 58 wycieczek autokarowych, 83 rajdy rowerowe, 28 biesiad, 6 spływów kajakowych i 1 pontonowy oraz 63 prelekcje i szkolenia. Na niwie wydawniczej promującej naszą małą ojczyznę ukazały się drukiem: Szlak Rowerowy wokół Jeziora Ostrowskiego, Europejski Szlak św. Wojciecha w Powiecie Mogileńskim, Kalendarz biurowy, Strzeln. Architektura i rzeźba romańska, Kalendarz kieszonkowy, Miasto i Gmina Strzelno. Atrakcje turystyczne oraz Kalendarz 60-lecia Oddziału. Informator turystyczno-krajoznawczy.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powierzyło dalsze pełnienie funkcji prezesa Oddziału Zbigniewowi Domańskiemu. Taki wynik głosowania świadczy o bardzo dobrej ocenia dotychczasowej działalności prezesa i Zarządu. Tę ocenę podtrzymujemy również my, członkowie o wiele mniej licznego TMMS-u i gratulujemy wytrwałości i efektów pracy na niwie społecznej i promocyjnej naszego miasta.

CDN

 Marian Przybylski