Strzelno moje miasto 3

Hobby

Kolejne wyróżnienie. Najlepsza monografia nadleśnictwa Lasów Państwowych

 

 lasypauckie7_DY_big.jpg

Kolejne wyróżnienie

Najlepsza monografia nadleśnictwa Lasów Państwowych

 

W ubiegłym roku ogłoszono ogólnopolski konkurs Najlepsza monografia nadleśnictwa Lasów Państwowych. Jego organizatorami są: Redakcja „Przeglądu Leśniczego” oraz Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie pod patronatem honorowym Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych przy wsparciu firmy Andreas Stihl sp. z o.o. Wczoraj, tj. 14 lutego 2017 r. ogłoszono wyniki konkursu i pośród pracami wyróżnionymi znalazła się monografia mojego autorstwa Lasy Pałuckie. Z dziejów Nadleśnictwa Gołąbki. W tym roku, roku jubileuszu 40-lecia pracy twórczej, jest to drugie po Człowieku Roku niezwykle prestiżowe dla mnie wyróżnienie.

Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt monografii wydanych po 1 stycznia 2000 r., czyli w ostatnich 16. latach, które oceniło jury w składzie:

- dr hab. inż. Władysław Kusiak – przewodniczący (Przegląd Leśniczy);

- prof. dr hab. Halina Bułczyńska-Zgółka (UAM w Poznaniu);

- dr inż. Anna Dymek-Kusiak (Przegląd Leśniczy);

- mgr inż. Piotr Grygier (Rada Naukowa OKL w Gołuchowie);

- prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu);

- prof. dr hab. Tadeusz Janicki (UAM w Poznaniu);

- dr Edward Marszałek (RDLP w Krośnie);

- dr inż. Benedykt Roźmiarek (OKL w Gołuchowie);

- mgr Cezary Zamojski (Studio Zamojski).

20160731_140639.jpg 

Wartość monografii oceniona została pod względem: merytorycznym, edytorskim i językowym. Dodam, że na konkurs zgłoszona została również pierwsza z moich monografii leśnych Lasy Miradzkie. Z dziejów Nadleśnictwa Miradz. W wyniku końcowego rozstrzygnięcia jury przyznało: 1. miejsce monografii Nadleśnictwo Sarnaki. Z dziejów lasów nadbużańskich, autorstwa Rafała Zubkowicza; 2. miejsce monografii Dzieje Nadleśnictwa Włoszakowice, autorstwa Ryszarda Łopusiewicza i Przemysława Kuchcickiego; 3. Miejsce monografii Dwie długości życia sosny. Nadleśnictwo Wyszków wczoraj i dziś 1794-2014, autorstwa Ewy Kaczyńskiej oraz trzy wyróżnienia: monografia mojego autorstwa Lasy Pałuckie. Z dziejów Nadleśnictwa Gołąbki; monografia Z dziejów lasów nad górną Osławą i Wisłokiem (Nadleśnictwo Komańcza) autorstwa Edwarda Orłowskiego oraz monografia Historia lasów gdańskich. Od dóbr oliwskich i puckich do Nadleśnictwa Gdańsk autorstwa Krzysztofa Jażdżewskiego. 

Uroczyste podsumowanie połączone z wręczeniem nagród odbędzie się w Gołuchowie 11 maja 2017 r., a otrzymają je zarówno wyróżnione nadleśnictwa jako wydawcy, jak i autorzy monografii. 

Marian Przybylski