Strzelno moje miasto 3

Religijne

25-lecie sakry biskupiej abp. Staniaława Gądeckiego

 

ostrw12_uZ_big.jpg

25-lecie sakry biskupiej

abp. Stanisława Gądeckiego

 

Wczoraj w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, przypadło 25-lecie święceń biskupich naszego rodaka, strzelnianina, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego. Głównym punktem obchodów jubileuszu będzie dzisiejsza Msza św. koncelebrowana w katedrze poznańskiej. Przewodniczył jej będzie ks. Arcybiskup, zaś homilię wygłosi kard. Zenon Grocholewski. W uroczystości uczestniczył będzie nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, który na początku liturgii odczyta List Gratulacyjny Papieża Franciszka. Ojciec Święty wspomina w nim m.in. działalność abp. Stanisława Gądeckiego w Konferencji Episkopatu Polski, na polu dialogu z innymi religiami, a także jego prace w dykasteriach Kurii Rzymskiej, zwłaszcza w Kongregacji Nauki Wiary i podczas Synodu Biskupów oraz w Radzie Konferencji Episkopatów Europy. Życzy obfitości darów Bożych i udziela swego błogosławieństwa.

Abp-Stanisław-Gądecki-069.jpg

Abp Stanisław Gądecki przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego w 1973 r., a sakrę biskupią z rąk kard. Józefa Glempa w 1992 r. w katedrze gnieźnieńskiej. W 2002 r. został mianowany przez Jana Pawła II arcybiskupem metropolitą poznańskim. Od 2014 r. jest przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.

bulla3-670x420.jpg

Posłudze biskupiej abp. Gądeckiego towarzyszy dewiza Opere et veritate, „Czynem i Prawdą”, pochodząca z Pierwszego Listu św. Jana. „Domaga się, aby Boga i ludzi nie miłować tylko słowami, ale czynem i prawdą. Wszelka miłość - tak do Boga, jak i do człowieka - potwierdzona jest przez czyny i prawdę. Czynna miłość bliźniego jest znakiem i miarą miłości do Boga. Poczucie czynnej miłości do drugiego człowieka uspokaja również nasze serce. Nawet gdyby ono nas o coś oskarżało, to możemy je uspokoić naszym zaufaniem do Boga, który zna dogłębnie prawdę o nas i wie, że prócz słabości i upadków jest w nas też miłość braterska oraz pragnienie czynienia dobra” – zaznaczył abp. Gądecki w swoim komentarzu do herbu biskupiego zamieszczonym na stronie internetowej archidiecezji poznańskiej. 

Eucharystia z okazji 25. rocznicy rozpocznie się dzisiaj o godz. 13.00 w katedrze poznańskiej i będzie transmitowana w TVP Polonia i w Radiu Emaus. Sam Jubilat w wypowiedzi dla Biura Prasowego Episkopatu podkreśla, że 25-letnia droga biskupstwa to droga zaciągania coraz większej odpowiedzialności. Mam przekonanie, że jestem tylko jednym z ogniw wielkiego łańcucha wiary i staram się rozwinąć tradycję,  która już jest obecna – dodaje. 

I my strzelnianie z okazji tego Jubileuszu składamy Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia: ostrw13_1P_big.jpg

My mieszkańcy Strzelna życzymy Ekscelencji Bożego błogosławieństwa, światła i mocy Ducha Świętego w dalszej posłudze i w przewodzeniu Kościołowi Poznańskiemu oraz Konferencji Episkopatu Polski, dobrego zdrowia i sił w pokonywaniu codziennych trudności. Niech Najświętsza Maryja Panna w figurze naszej cudownej, markowickiej Pani Kujaw Królowej Miłości i Pokoju zawsze zwraca ku Ekscelencji swoje spojrzenie i otacza matczyną opieką. Niech prowadzi drogą do świętości, a w trudnych chwilach wzmacnia nadzieję. Niechaj wstawia się za Ekscelencją u Boga Najwyższego, na dalsze lata.

Marian Przybylski