Strzelno moje miasto 3

O Strzelnie na różne sposoby

Święto Lasu w Strzelnie

 

image_gallery (3).jpg

Święto Lasu w Strzelnie

 

Informowałem już, że tegoroczne Święto Lasu regionu kujawsko-pomorskiego zorganizowali leśnicy z Nadleśnictwa Miradz oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu właśnie w Strzelnie. Takiej rzeszy Ludzi Lasu w zielonych mundurach z własną orkiestrą reprezentacyjną nasze miasto jeszcze nigdy nie widziało. Wydarzenie to możemy zapisać jako jedno z najważniejszych na przestrzeni ostatnich lat w regionie.

P4280043.JPG

image_gallery (2).jpg

image_gallery (1).jpg

28 kwietnia w piątek do Strzelna zjechało kilkuset leśników i zaproszonych gości, a pośród nimi delegacje 27 jednostek organizacyjnych z RDLP w Toruniu pod przewodnictwem dyrektora Janusza Kaczmarka, poseł Jan Krzysztof Ardanowski, wicewojewoda Józef Ramlau, wicemarszałek Dariusz Kurzawa, przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, zaprzyjaźnionych instytucji, Biur Urządzania Lasów i Geodezji Leśnej z Gdyni i Szczecinka, placówek oświatowych i naukowych, myśliwi z PZŁ, pracownicy Państwowej Straży łowieckiej, strażacy  z OSP i PSP, Policji, zakładów przemysłu drzewnego, Zakładów Usług Leśnych oraz mediów. P4280054.JPG

P4280046.JPG

P4280041.JPG

P4280068.JPG

Uczestnicy świętowanie rozpoczęli od zwiedzania zabytków strzeleńskich, czyli od spotkania z historią, a następnie wzięli udział w mszy św. w bazylice pw. Trójcy świętej. Liturgii przewodniczył ks. kan. Otton Szymków z czterema księżmi koncelebrantami - kapelanami leśników: ks. Wojciechem Frątczakiem, ks. Andrzejem Bielińskim, ks. Andrzejem Kossem oraz ks. Gabrielem Aronowskim. Ksiądz Proboszcz w słowie powitalnym podziękował leśnikom za wybór Strzelna i naszej bazyliki na spotkanie modlitewne. Podkreślił, że związki parafii strzeleńskiej ze środowiskiem leśników trwa od lat. Homilię wygłosił ks. Andrzej Koss – kapelan leśników diecezji pelplińskiej. Podkreślił, że: mądra gospodarka człowieka nie zagraża lasom, a jest wiele przykładów, że je ubogaca. Bóg dał człowiekowi świat, aby z niego korzystał. Człowiek dziękując Bogu, troszczy się o świat, tak jak o własny dom. Ta troska jest niezwykle istotna i musi wynikać z wiary w dzieło stworzone i w to, że człowiek staje się koroną wszystkich stworzeń. (…) Czasami chce się człowieka tylko przyporządkować do wszystkich dzieł stworzonych – kontynuował kapelan – mówi się, że ma on w przyrodzie tylko takie miejsce, jak inne stworzenia. Tymczasem, gdyby nie było człowieka, dla kogo miałby być ten świat? (…) Las ubogaca całe społeczeństwo i leśnicy muszą się o las troszczyć. Robią to pięknie. Trzeba wiedzy i doświadczenia, aby las był piękny. Ile trzeba troski i ilu pokoleń leśników, aby las wyrósł? Ile trzeba zaangażowania, ile miłości w tę pracę włożyć? 

P4280084.JPG

P4280089.JPG

Mszę św. uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Lasów Państwowych z Tucholi pod dyrekcją Mirosława Pałczyńskiego. Po zakończeniu liturgii uczestnicy mogli wysłuchać krótkiego koncertu. Popłynęły melodie i standardy łowieckie. Muzykanci otrzymali brawa w podziękowaniu za skoczne rytmy. Dyrektor Janusz Kaczmarek dziękując proboszczowi i wszystkim księżom za wspólną modlitwę, leśnikom za udział. W kilku słowach odniósł się do obchodzonej niedawno 50. rocznicy istnienia orkiestry.

P4280130.JPG

P4280125.JPG

Po mszy leśnicy ze swymi gośćmi udali się do hali przy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Dałkowskiego. Na przyszkolnym skwerze czekały już przygotowane drzewka do wspólnego posadzenia. W krótkim czasie kilkadziesiąt dorodnych sadzonek lipy, jarzębiny, modrzewia znalazły się w ziemi. Pod okiem leśników goście fachowo radzili sobie z sadzeniem. Z podziwem obserwowaliśmy, jak m.in.: nadleśniczowie, poseł Jan Krzysztof Ardanowski, starosta Tomasz Barczak i wicemarszałek Dariusz Kurzawa sprawnie posadzili młode lipy i jarzębiny.

P4280189.JPG

P4280147.JPG  

Po tym praktycznym uczczeniu Święta Lasu uroczystość kontynuowano w hali sportowej tutejszego gimnazjum. Pięknie udekorowana w leśne barwy rozbrzmiewała nie tylko gwarem kilkuset uczestników, ale i sygnałami rogów myśliwskich. Scenariusza dopełniała ekspozycja przyrodniczych fotografii autorstwa Pawła Kaczorowskiego, specjalisty z Nadleśnictwa Miradz, który ma za sobą wędrówki inwentaryzacyjne po Białowieskiej Puszczy. Jak co roku uhonorowano dorobek leśników, przybliżono znaczenie gospodarki leśnej dla bezpieczeństwa ekologicznego kraju. P4280187.JPG

P4280122.JPG

Na wstępie dyrektor Janusz Kaczmarek zaprezentował zebranym stan lasów kujawsko­-pomorskich, zagrożenia, jak również wyzwania stojące przez nadzorowanymi nadleśnictwami. Pokreślił, że największą wartością Lasów Państwowych na Kujawach i Pomorzu są jej pracownicy, w tym Służba Leśna. To dobrze wykształcona, kompetentna kadra ludzi oddanych lasom i krajowi. Dyrektor podziękował leśnikom za ofiarną i owocną pracę, na ręce obecnych złożył życzenia i podziękowania załogom wszystkich nadleśnictw.

Na ten moment czekali wszyscy … Nadszedł czas na długo celebrowany punkt odznaczeń i wyróżnień dla najbardziej zasłużonych leśników. Kilkadziesiąt osób uhonorowano m.in. Odznaką Honorową „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej", Kordelasem Leśnika Polskiego,  odznaką „Za zasługi dla lasów kujawsko­ - pomorskich" oraz nagrodami pieniężnymi. Medale i odznaczenia wręczał dyrektor J. Kaczmarek w asyście zaproszonych VIP. image_gallery (4).jpg

image_gallery (5).jpg

Leśniczy Leśnictwa Ostrowo Romuald Szymański i inż. nadzoru Jacek Świtek wyróżnieni został Odznaką Honorową Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Kordelasy Leśnika Polskiego odebrali m.in. leśniczowie Leśnictwa Kurzebiela Augustyn Mądry i Leśnictwa Przyjezierze Włodzimierz Kisielewski z Nadleśnictwa Miradz. Nadto nagrody Dyrektora RDLP odebrali, nadleśniczy Andrzej Kaczmarek oraz specjalista Służby Leśnej Paweł Kaczorowski. Podziękowanie leśnikom za ich pracę na rzecz polskich lasów państwowych i prywatnych wyrażali w swoich wystąpieniach również Tomasz Barczak – starosta mogileński, Jan Kryger – wiceprzewodniczący Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność", Ewaryst Matczak – burmistrz Strzelna, Jerzy Dymek – Kujawsko-Pomorski Lekarz Weterynarii, Janusz Halak – Wojewódzki Komendant PSP w Toruniu, Tadeusz Twarużek – dyrektor Gimnazjum w Strzelnie, gospodarz obiektu, w którym odbywały się uroczystości Święta Lasu. 

Marian Przybylski

Foto: Józef Popiel, Tadeusz Chrzanowski