Strzelno moje miasto 3

Hobby

Moja najnowsza książka. O Józefie Myślickim

 

003a.jpg

Moja najnowsza książka

o Józefie Myślickim

 

Wczoraj podczas wizyty w Drukarni POZKAL w Inowrocławiu, w celu zapoznania się z drukiem próbnym mojej 16. książki o lasach gniewkowskich (wieńczącej leśną trylogię), otrzymałem dwa egzemplarze sygnalne mojej najnowszej książki Józef Myślicki 1901-1978. Artysta malarz z pasją życia. Druk książki został ukończony dwa dni temu i została ona wysłana do wydawcy, czyli Biblioteki Publicznej Gminy Orchowo. Nakład jej wynosi 1270 egzemplarzy i został sfinansowany Przez Fundację PZU oraz Bibliotekę. Liczy 228 stron i w całości poświęcona jest artyście malarzowi mieszkającemu przed laty m.in. w Przyjezierzu i Orchowie.

004a.jpg

002.jpg

010.jpg

009.jpg

008.jpg

Nad przygotowaniem książki do druku czuwali strzelnianie: Jan Szarek - redaktor techniczny i konsultant merytoryczny; Magdalena Selbirak - korekta; Irena Rymaszewska - projekt okładki, grafika, skład i łamanie; Heliodor Ruciński - fotografie i ich obróbka oraz orchowianie, Wiktor Majewski, Paweł Dragan - konsultanci i Ewelina Gumienna - kierownik referatu UG ds. pozyskania funduszy zewnętrznych.

007.jpg

006.jpg

005.jpg

W słowie do czytelnika Wójt Gminy Orchowo Jacek Misztal tak zachęca do sięgnięcia po książkę:

"Gustaw Klimt, jeden z najwybitniejszych malarzy świata miał powiedzieć: - jeśli ktokolwiek chce mnie zrozumieć, powinien uważnie patrzeć na moje obrazy. 

W tej chwili, dzięki tej publikacji, spróbujesz zrozumieć innego malarza, artystę, który w swych obrazach starał się uchwycić, to co nieuchwytne i sprawić, że świat widziany w danej chwili jego oczami, na zawsze pozostanie żywy. Człowieka, który dzięki swej twórczości stał się niezwykle ważną postacią w dziejach gminy Orchowo - Józefa Myślickiego.

Patrząc na wiele obrazów Józefa Myślickiego, czuję się jakbym nagle cofnął się w czasie. Artysta tworzył liczne, nastrojowe pejzaże niezwykłych miejsc gminy Orchowo, sprawiając tym samym, że duch i atmosfera naszych pól, łąk, lasów, jezior, domów i ludzi zostały już na zawsze uwiecznione. 

Józef Myślicki dzięki swoim obrazom starał się oddać piękno gminy Orchowo. Dzisiaj, gmina Orchowo pragnie oddać hołd jemu. 

Drogi czytelniku, poświęć więc chwilę, wczytaj się w tę opowieść, a przede wszystkim zatrzymaj się i uważnie spójrz na jego obrazy... Wtedy na pewno uda ci się go zrozumieć." 

004.jpg

003.jpg

012.jpg

 

Przypomnę, że dotychczas ukazały się drukiem następujące książki mojego autorstwa i współautorstwa:

1 - 1984 r., Historia spółdzielczości "Samopomoc Chłopska w Strzelnie w latach 1894-1984,

2 - 2002 r., współautorstwo, Strzeleńska nekropolia,

3 - 2006 r., Z dziejów wsi i jednostki OSP w Ciencisku,

4 - 2008 r., Markowice. Z dziejów sanktuarium i wsi,

5 - 2009 r., Historia listami pisana,

6 - 2009 r., współautorstwo, Kaszyńscy. Zarys dziejów rodu,

7 - 2011 r., współautorstwo, Kaszyńscy. 1454 biogramy,

8 - 2011 r.,  Z dziejów Bielic oraz rodów Bielickich i Jaczyńskich,

9 - 2013 r., Lasy Miradzkie. Z dziejów Nadleśnictwa Miradz,

10 - 2014 r., współautorstwo, Rola ziemiaństwa wielkopolskiego w historii polskiej gospodarki leśnej i łowieckiej,

11- 2014 r., O. Kazimierz Łabiński omi. Ze wspomnień o kustoszu markowickiego sanktuarium,

12 - 2014 r., współautorstwo, Szkoła Podstawowa im. Ofiar Katynia w Strzelcach na tle dziejów wsi i parafii,

13 - 2015 r., Hilary Szymon Sulski 1910-1992. Opowieść o człowieku niepospolitym i jego dziele,

14 - 2016 r., Lasy Pałuckie. Z dziejów Nadleśnictwa Gołąbki,

15 - 2017 r., Józef Myślicki 1901-1978. Artysta malarz z pasją życia,

16 - 2017 r., książka w druku, Lasy gniewkowskie. Z dziejów Nadleśnictwa Gniewkowo.

Marian Przybylski