Strzelno moje miasto 3

Hobby

XVII Gala Wręczenia Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

nm1.jpg

XVII Gala

Wręczenia Nagród

Marszałka Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

 

Wczoraj, 19 czerwca, w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu odbyła się Gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uczestniczyłem w niej również ja, otrzymując to najbardziej prestiżowe wyróżnienie, przyznawane za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej. Towarzyszyli mi: małżonka Lidia oraz Marek Malak z małżonką, który wnioskował do Marszałka o przyznanie mi nagrody w dziedzinie Kultury. 

177.jpg

- Nasze doroczne wyróżnienia przyznajemy najlepszym z najlepszych – osobom, które swoją aktywnością, zaangażowaniem i codzienną pracą służą rozwojowi naszego regionu w różnych obszarach. Promujemy w ten sposób twórcze, często nowatorskie, przedsięwzięcia warte naśladowania w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym – podkreślił marszałek Piotr Całbecki.

nm2.jpg

Nagrody i wyróżnienia przyznano w 13 kategoriach. Wśród laureatów są w sumie 23 zasłużone osoby, zespoły i instytucje, wręczono również 46 wyróżnień, a także wyróżnienie specjalne dla Portu Lotniczego Bydgoszcz. Nagrodę za całokształt działalności otrzymała Orkiestra Kameralna Filharmonii Pomorskiej Capella Bydgostiensis.

nm7.jpg

nm6.jpg

Wśród nagrodzonych z terenu powiatu mogileńskiego znalazło się również Przedsiębiorstwo „Chemirol” z Mogilna i jak już wspomniałem ja - za Całokształt dorobku z okazji 40. lat pracy twórczej i społecznej na rzecz regionu Ziemi Mogileńskiej, Kujaw Zachodnich i pogranicza kujawsko-wielkopolskiego oraz promocji dziedzictwa kulturowego tego regionu. Wniosek przygotowany przez leśników z Nadleśnictwa Gołąbki poparli swoimi rekomendacjami: Dyrektor RDLP Janusz Kaczmarek, Starosta Mogileński Tomasz Barczak, Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak oraz literat Stanisław Kaszyński.

nm4.jpg

W uzasadnieniu wniosku leśnicy napisali, iż:

Marian Przybylski jako regionalista i dokumentalista działający na Ziemi Mogileńskiej i pograniczu Kujaw i Wielkopolski posiada ogromny dorobek pisarski. Z wykształcenia jest rolnikiem, zaś z wykonywanego zawodu urzędnikiem samorządowym. Na niwie społecznej i pisarskiej działa od lat 70. minionego stulecia.

nm10.jpg

Był współzałożycielem i wieloletnim społecznym redaktorem naczelnym periodyków samorządowych „Wieści ze Strzelna” i „Gazety Strzeleńskiej”. Pisał artykuły do „Gazety Pomorskiej”, „Pałuk i Ziemi Mogileńskiej”, „Samych Faktów” i wielu innych. Obecnie współpracuje z „Rozmaitościami Mogileńskimi”, „Zachodnim Poradnikiem Łowieckim”, „Kujawską Madonną” i „Rocznikiem Genealogicznym WTG „Gniazdo”. Kierowane przez niego TMMS zostało wyróżnione w 2011 r. przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Konkursie „Rodzynki z pozarządówki”. Jest sprawdzonym organizatorem uroczystości patriotycznych i rocznicowych, znawcą dziejów regionu i kolekcjonerem pamiątek z minionych czasów (pocztówki, zdjęcia, dokumenty, książki, bibeloty, obrazy).

nm8.jpg

To tytan pracy na niwie pisarskiej. W tym roku ukończył trylogię leśną, opisując w sposób monograficzny dzieje nadleśnictw Lasów Państwowych, z których to książek ukazały się – „Lasy Miradzkie. Z dziejów Nadleśnictwa Miradz” i „Lasy Pałuckie. Z dziejów Nadleśnictwa Gołąbki”, a w tym roku w czerwcu ukaże się książka „Lasy Gniewkowskie. Z dziejów Nadleśnictwa Gniewkowo”. Złożył do druku książkę biograficzną o artyście malarzu Józefie Myślickim, która wyjdzie w miesiącu maju. Wiele dzieł na niwie pisarskiej i społecznej działalności nie sposób w tym uzasadnieniu wymienić. Marian Przybylski w 40-lecie pracy twórczej zasługuje na docenienie.

nm3.jpg

Ceremonię wręczenia nagród w CKK Jordanki w Toruniu uświetnił występ Magdaleny Chruściel pod kierownictwem muzycznym Adama Lemańczyka. Telewizyjna relacja z uroczystości na antenie TVP Bydgoszcz w niedzielę (25 czerwca) o godzinie 19:40.

nm5.jpg

Pragnę podziękować wszystkim, których już wymieniłem z imienia i nazwiska, a którzy przyczynili się do mojego wyróżnienia oraz Józefowi Popielowi, koordynatorowi wniosku i związanego z nim projektu. 

Marian Przybylski

Foto: Grzegorz Olkowski, Szymon Zdziebło