Strzelno moje miasto 3

Rocznice

73. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

 

powwar2.jpg

73. Rocznica Wybuchu

Powstania Warszawskiego

 

Dzisiaj w ca貫j Polsce, a nawet w przeró積ych zak徠kach 鈍iata, tam gdzie przebywaj Polacy wspominamy rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym heroicznym zrywie niepodleg這軼iowym bra這 udzia równie wielu strzelnian, których okupant niemiecki wywióz ze Strzelna do Generalnej Guberni. Spory odsetek wysiedle鎍ów zamieszka w Warszawie. Po鈔ód nimi gro to ziemianie i ich synowie wyp璠zenia ze swych kujawskich i wielkopolskich maj徠ków. Mieszkali tam równie wysiedleni przedstawiciele strzele雟kiej inteligencji i kupiectwa. Wspomn chocia瘺y rodzin: Jaruzelskich z Siemionek, Maringe z Lenartowi, P皻kowskich z Ku郾ierza, Sikorskich z 疾gotek; a tak瞠 strzelnian dr Hanasz i ca貫 mieszcza雟kie rodziny: G御iorowskich, Ka幟ierczaków, Radomskich, Borowiaków i Nadolskich.  

powwar3.jpg

Wszyscy na ró積e sposoby wspierali z chwil wybuchu walk powsta鎍ów. Wielu wcze郾iej dzia豉j帷 w konspiracji chwyci這 za bro, a byli nimi m.in.: Romualda Grze鄂owiaka pseudonim „Gdynia” i jego brat W這dzimierz pseudonim „Ku幟a”, oboje z batalionu „Ba速yk” - strzelnianie, czy Antoniego Kowalskiego pseudonim „S瘼”, równie ze Strzelna. Pozwólcie, 瞠 pokrótce przypomn ich powsta鎍ze biogramy.

powwar1.jpg

Antoni Kwiatkowski ps. "S瘼" urodzi si 8 lipca 1898 r. w Strzelnie jako syn Franciszka i Wiktorii. By 穎軟ierze podziemia w stopniu starszego sier瘸nta. S逝篡 w kompanii saperów, która wchodzi豉 w sk豉d batalionu saperów Okr璕u Warszawskiego AK. Jego szlak bojowy w czasie Powstania Warszawskiego przebiega w obr瑿ie Mokotów - kana造 - 字ódmie軼ie. Po wojnie mieszka w Warszawie i tam zmar 27 czerwca 1970 r. 

Romuald Grze鄂owiak ps. "Gdynia" urodzi si 4 stycznia 1927 r. w Strzelnie jako syn Micha豉 i Felicji z domu Boesche. By 穎軟ierzem podziemia AK w stopniu strzelca. S逝篡 w III plutonie kompani B-3, która wchodzi豉 w sk豉d batalionu "Ba速yk". Jego szlak bojowy w czasie Powstania Warszawskiego znajdowa si w obr瑿ie Mokotowa. Zmar 16 lutego 1993 r. 

W這dzimierz Grze鄂owiak, brat Romualda, urodzi si 29 grudnia 1922 r. w Strzelnie jako syn Micha豉 i Felicji z domu Boesche. Cz這nek konspiracji podziemnej, s逝篡 w stopniu strzelca, walczy w Powstaniu Warszawskim w rejonie Mokotów, w III plutonie kompanii B-2 batalionu Ba速yk, który wchodzi w sk豉d pu趾u "Baszta". Po powstaniu przebywa w niewoli niemieckiej z numerem 220506. Zmar 18 lutego 1993 r. 

Chwa豉 Bohaterom!

Marian Przybylski