Strzelno moje miasto 3

Rocznice

Przed 35 latami w Strzelnie - cz. 2. 750 lat miasta Strzelna

 

28.jpg

Przed 35 latami w Strzelnie - cz. 2

750 lat miasta Strzelna

 

Część pierwszą zakończyłem pytaniem: Dlaczego z rocznym opóźnieniem przeprowadzono jubileuszowe obchody 750 rocznicy nadania Strzelnu praw miejskich? Dziś pada odpowiedź:

Jak po latach stwierdził przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Obchodów... Józef Matuszkiewicz, na przeszkodzie, by właśnie w 1981 r. zorganizować uroczystości, stanął kryzys wywołany stanem gospodarki. Ja przypomnę, że krzepła „Solidarność" i strajki były na porządku dziennym. Natomiast główną przyczyną przesunięcia obchodów o rok była zmiana na stanowisku naczelnika miasta i gminy w Strzelnie oraz wojewody w Bydgoszczy. Odwołanego Edmunda Domagalskiego zastąpił Ewaryst Iwiński oraz na stanowisko wojewody, po słynnych wydarzeniach bydgoskich z 19 marca 1981 r., powołany został z dniem 21 marca dr Bogdan Królewski.

2.jpg

1.jpg

29.jpg


Intensywnie zaczął pracować wraz z zespołem ludzi naczelnik Iwiński. Powołany został komitet organizacyjny obchodów nazwany Obywatelskim Komitetem Obchodów 750. Rocznicy Nadania Strzelnu Praw Miejskich w składzie 60 osób, na którego czele stanął Józef Matuszkiewicz. W gronie osób związanych z organizacją rocznicowych obchodów padł projekt, by wojewodę Bogdana Królewskiego wyróżnić tytułem „Honorowego Obywatela Miasta Strzelna". W tym celu przygotowano stosowny projekt uchwały i 22 września 1981 r. podczas posiedzenia Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy Strzelno przyjęto go jednogłośnie. Podobnie stało się na Sesji RN MiG, która miała miejsce 30 września 1981 r. Wówczas wręczono wojewodzie Królewskiemu stosowny dyplom potwierdzający nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Strzelna. Nadanie tytułu dokonano niejako zaliczkowo. 

4.jpg

3.jpg

30.jpg

Burmistrz Iwiński dla godnego uczczenia jubileuszu począł zabiegać u władz wojewódzkich o zdobycie dodatkowych środków na przygotowanie miasta do uroczystości. Znalazł sprzymierzeńca w osobie nowego wojewody bydgoskiego dr. Bogdana Królewskiego. Sprzyjanie władz i struktur wojewódzkich Strzelnu, spowodowało, iż media poczęły promować miasto i gminę. Zaczęło ukazywać się dużo artykułów prasowych mówiących o przeszłości miasta, jego znakomitych obywatelach i dniu dzisiejszym oraz zamiarach na przyszłość. Dużo pisano o przygotowaniach do święta miasta.

CDN 

Marian Przybylski