Strzelno moje miasto 3

Rocznice

100-lecie Skautingu i Harcerstwa na Ziemi Mogileńskiej

 

3d6e321603a7d129.jpg

100-lecie Skautingu i Harcerstwa na Ziemi Mogileńskiej

 

W sobotę 23 września w Mogilnie zorganizowany został uroczysty Zlot Hufca ZHP im. Jana Kilińskiego w Mogilnie z okazji 100-lecia Skautingu i Harcerstwa na Ziemi Mogileńskiej. Zlotem tym zakończono jubileuszowe uroczystości, które zapoczątkowane zostały 24 lutego w Dąbrowie. W trakcie roku harcerskiego odbyło się szereg imprez i uroczystości, m.in.: konkurs literacki "Wspominając przeszłość", konkurs plastyczny "Moja harcerska przygoda", III Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej "100 lat z piosenką harcerską" w Dąbrowie, biwak harcerski w Laskach Małych pod hasłem "Gry i zabawy z dawnych lat...", odsłonięto obelisk pamiątkowy na cmentarzu mogileńskim, nadano nazwę deptakowi aleja Harcerska, otwarto wystawę w Muzeum Ziemi Mogileńskiej poświęconą harcerstwu, zorganizowano spotkanie Kręgów Wspólnoty Skulskiej oraz wydano drukiem monografię harcerską, śpiewnik na 100-lecie i gadżety (pocztówki, przypinki, długopisy).

3c4ca785218161c8.jpg

6e6a0a6787847cd2.jpg

7de33eb8f7eeeaa7.jpg

f9abb0f6226f727a.jpg

aeeab27e4d6ba5d5.jpg

0461f82998c8677a.jpg

c267f6d0937b7559.jpg

1464915852f6d48d.jpg

bb5a7f57964f5467.jpg

d2bb21efa9a44d76.jpg

7ae7f10a2751ed09.jpg

W sobotnim programie uroczystości znalazły się m.in. zbiórka uczestników zlotu przed Harcówką przy ul. Kościuszki 5, odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej, przy której wartę honorową pełnili harcerka i harcerz ze Szczepanowa. Aktu odsłonięcia tablicy wmurowanej w ścianę frontową Harcówki dokonali: zuch ze Strzelec, harcerz z Wójcina oraz senior phm. Jerzy Lipiński. Natomiast tablicę poświęcili księża, kapelan Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP ks. hm. Przemysław Kodzik oraz proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie ks. Paweł Lewandowski.

bb80ee48fac0ca42.jpg

db16358e6685d997.jpg

e5d66dba95a1949b.jpg

8431d6833de2b430.jpg

ab9df5284c960c19.jpg

c6dfa18688cdec61.jpg

6914753f47506874.jpg

41de019cfcdec7a2.jpg

02bdee0feb19b3e5.jpg

c8ee1872129b5131.jpg

Spod Harcówki w szyku czwórkowym wyruszono ulicami Mogilna do kościoła p.w. MBNP przy ul. Jana Pawła II. Kolumnę prowadził komendant Zlotu hm. Stanisław Sochaczewski, za nim podążała Mogileńska Orkiestra Dęta, za którą pod dowództwem dh. Władysława Domagalskiego szły poczty sztandarowe. Następnie liczną i zwartą kolumnę formowali: zuchy, harcerze, instruktorzy i seniorzy oraz zaproszeni goście. Mszę św. koncelebrowaną w intencji harcerstwa odprawili ks. ks., P. Kodzik, P. Lewandowski oraz ojciec Krzysztof Lewandowski gwardianin Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Mogilnie. Liturgię ubogaciła Mogileńska Orkiestra dęta, a śpiewom w częściach stałych mszy św. na melodie

 piosenek  harcerskich przewodził Chór „Hemantus”.

5810592d739a34bb.jpg

33404d03b41b1a0b.jpg

f68ceb43482934bd.jpg

bbaea7e76322e2ed.jpg

f2b19c074b54f838.jpg

9667d5fb0e730d8f.jpg

 Po zakończeniu liturgii nastąpił przemarsz ulicami Mogilna do Hali widowiskowo-Sportowej przy ul. Grobla. Tam w godzinach 13:30 - 17:00 miał miejsce uroczysty apel, podczas którego wystąpiła komendantka Hufca harcmistrzyni Barbara Bultrowicz witając licznie przybyłych gości z zastępczynią komendanta Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP hm. Lucyną Andrysiak, włodarzami powiatu, miast i gmin oraz szkół i instytucji szczebla wojewódzkiego i powiatowo-gminnego. Następnie dokonała podsumowania realizacji zadań programowych związanych z obchodami 100-lecia harcerstwa na Ziemi Mogileńskiej, wykonywanych w roku harcerskim 2016/2017.

01405362dae44bef.jpg

30297fe8e4c7b19d.jpg

9036dc45126a602c.jpg

296ddfd4ced61ba4.jpg

00180f3931db70df.jpg

93baf38bc7f5f468.jpg

Po wystąpieniu komendantki Hufca został odczytany apel pamięci z udziałem harcerek i harcerzy 23. Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego ze Strzelec. Kolejnym punktem zlotu było wręczenie odznaczeń, medali, odznak, dyplomów i podziękowań oraz nagród uczestnikom konkursów.

ff8d9bf534103ff7.jpg

2693fcd4ec39a524.jpg

704e64dc050df7b3.jpg

40c0aea4377ba3e7.jpg

2ad03f0ed1bbe0b0.jpg

8847bceef5f4c2e4.jpg

Na ręce komendantki Hufca spłynęły liczne życzenia, gratulacje i podziękowania, po których wszyscy uczestnicy poczęstowani zostali przez braci Weberów pysznym jubileuszowym tortem. Zlot zakończono częścią artystyczna, na którą złożyły się występy zespołów "Parbat" z Mogilna i "Wiruski" ze Strzelna. W przerwie zlotu można był zwiedzić okolicznościową wystawę oraz posilić się harcerską grochówką.

d04b2bbd0bcd76f0.jpg

449d4aeece548c4c.jpg

93baf38bc7f5f468.jpg

Godnym podkreślenia jubileuszu jest fakt, iż tyle samo lat, co mogileńskie harcerstwo ma strzelnianin Bernard Janecki ur. 16 marca 1917 r. w Łąkiem. To on, jako harcerz był wykonawcą krzyża harcerskiego, który został wystawiony i poświęcony 4 lipca 1937 r. w Przyjezierzu. Krzyż ten (współcześnie w wersji metalowej) stoi po dzień dzisiejszy u skrzyżowania dróg Przyjezierze - Wójcin - Gaj - Nowa Wieś - Miradz. 

Marian Przybylski

Foto.: Heliodor Ruciński