Strzelno moje miasto 3

Kulturalne

Odczyt

 

pobrany plik.jpg

Zarząd  Oddziału PTTK  Strzelno wspólnie z Biblioteką  Miejską

zapraszają  w dniu 12.10.2017 r. 

tj. w czwartek o godz.17.00  do czytelni Biblioteki na prelekcję i prezentację pt. 

Rota husarska  

Marcina Kazanowskiego pod dowództwem  porucznika Markowskiego  z Markowic 
w  Bitwie pod  Mohylewem

Osoba prowadząca: dr Damian  Nitecki   

historyk wojskowy, epigrafik, archeolog 

Jeden przeciw 150 - tak walczyli husarze Marcina Kazanowskiego

23 czerwca 1576 roku powołano do życia chorągiew husarską Marcina Kazanowskiego, która w ciągu pięciu kolejnych lat wsławiła się kilkoma wybitnymi osiągnięciami. Ich szczytowym osiągnięciem była bitwa stoczona 27 czerwca 1581 roku na przedpolach Mohylewa. Wówczas niespełna 200 husarzy tej chorągwi, przez 7 godzin broniło miasta przed 30-tysięcznym wojskiem rosyjskim. Po kilku godzinach Polakom na pomoc przybyło około 300 kawalerzystów lekkiej jazdy. I wówczas, rzecz trudna do wyobrażenia, udało się przepędzić wroga spod miasta! Spośród 200 husarzy Kazanowskiego, pod Mohylewem nie zginął nikt.