Strzelno moje miasto 3

Dziedzictwo kulturowe

Renowacja Pomnika Powstańców Wielkopolskich

 

 Apel.jpg

Renowacja Pomnika

Powstańców Wielkopolskich

Apel o wsparcie finansowe

 

W całej Wielkopolsce (historycznym Wielkim Księstwie Poznańskim) od kilku lat trwają przygotowania do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości i 100-lecia Powstania Wielkopolskiego. Od 2013 r. genealodzy z WTG "Gniazdo", w tym dwoje strzelnian realizują wielki projekt "Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym" - Marzena Jasińska, Marian Przybylski. 3,5 roku temu zawiązał się Komitet Obchodów 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Mogilnie, do którego został poproszony strzelnianin - prezes TMMS. Mniej więcej tyle samo czasu apelowałem do samorządowców strzeleńskich, by powołać komitet obchodów w Strzelnie. Apelowałem, by samorząd wyasygnował środki na remont ruszonego zębem czasu wielkiego pomnika nagrobnego, pod którym spoczywa 19. poległych powstańców wielkopolskich - strzelnian. Środki zaplanowano w budżecie na 2017 r., ale niestety, radni uznali, że są ważniejsze priorytety niż jakieś tam obchody i zdjęli pieniądze z planu budżetowego...

11-2010r. strzelno.JPG

11-2010r. strzelno.JPG 

Decyzja ta spowodowała, że remontem pomnika zajęli się społecznicy spod znaku TMMS. W porozumieniu z proboszczem parafii św. Trójcy w Strzelnie ks. kan. Ottonem Szymków i właścicielami firmy Mur-Man przystąpiliśmy do zbiórki środków na wspomniany cel. Koszt ogromny - obiekt zabytkowy, wymagający poważnych nakładów materiałowych i roboczych. Służby parafialne w szerokiej współpracy przystąpiły do opracowania programu ministerialnego celem uzyskania środków specjalnych. My społeczeństwo musimy zebrać wkład własny, niezbędny do spełnienia wymogów formalnych na realizację renowacji pomnika. Dlatego zwracam się z gorącym apelem do mieszkańców oraz strzelnian rozsianych po Polsce i Świecie - wspomóżcie nas w naszym wspólnym dziele i wpłacajcie środki na subkonto w Banku Spółdzielczym w Strzelnie:

Towarzystwo Miłośników Miasta Strzelna

92 8159 0003 2001 0008 2989 0002 

Prace remontowe pragniemy rozpocząć wiosną 2018 r. Wykonywać je będzie firma specjalistyczna, posiadająca uprawnienia konserwatorskie. Zebraliśmy dotychczas ok. 7000,00 zł, a potrzebujemy trzy razy tyle, by spełnić warunek wkładu własnego do projektu ministerialnego. By więcej się dowiedzieć obserwujcie nas:
https://www.facebook.com/marian.przybylski.50

IMG_0042.jpg

Wesprzyjcie renowację, a będzie to nasze wspólne dzieło. 

Marian Przybylski