Strzelno moje miasto 3

Biogramy strzelnian

Alojzy Stefan Błaszak (1931-2017)

 

Scan2.jpg

Alojzy Stefan Błaszak (1931-2017)

 

Dzisiaj 11 października 2017 r. odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku wieloletniego pracownik administracji państwowej, terenowej i samorządowej, członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelnie Alojzego Błaszaka. Zmarł nagle w wieku 86 lat w piątek 6 października 2017 r., będąc do końca aktywnym mieszkańcem naszego miasta. 

Urodził się 14 kwietnia 1931 r. w Strzelnie w rodzinie robotniczej Franciszka i Marii z d. Kocińska. W tym czasie ojciec zatrudniony był w Tartaku Tomasza Huberta w Strzelnie, a matka zajmowała się gospodarstwem domowym. Rodzice poza Alojzym mieli jeszcze syna Tadeusza oraz córki, Helenę i Czesławę. W czasie okupacji niemieckiej, jako 13-latek został zatrudniony w 1944 r. u niemieckiego bauera w Młynach. Po wojnie w trybie przyśpieszonym ukończył Szkołę Powszechną dla Dorosłych w Strzelnie, zdając egzaminy kwalifikacyjne w Mogilnie i kontynuował naukę w Państwowej Średniej Szkole Zawodowej w Strzelnie, którą ukończył w 1951 r. Później, bo w 1976 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu i uzyskał świadectwo dojrzałości. 

Od listopada 1951 r. do października 1953 r. odbył służbę wojskową w 22 Dywizji Artylerii w Szczecinie, którą ukończył w stopniu plutonowego. Pracę zawodową rozpoczął 1 stycznia 1954 r. w Prezydium Gminnej Rady Narodowej Strzelno-Północ na stanowisku referenta meldunkowego. Po reorganizacji jednostek administracji terytorialnej i likwidacji gmin zbiorowych został przeniesiony na to samo stanowisko do Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Markowicach. 

22 grudnia 1964 r. na Sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Ciechrzu został jednogłośnie wybrany przewodniczącym tamtejszego Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. Funkcję tę objął  1 stycznia 1965 r. W czerwcu 1969 r. został ponownie wybrany, a następnie zatwierdzony na stanowisko przewodniczącego Prezydium GRN w Ciechrzu. W wyniku reorganizacji i po przyłączeniu GRN Ciechrz do GRN Strzelno Klasztorne z dniem 1 stycznia 1972 r. został wybrany przewodniczącym Prezydium GRN Strzelno Klasztorne z siedzibą w Strzelnie. Wówczas to jego priorytetową inwestycją było kontynuowanie budowy nowej siedziby PGRN przy ul. Miradzkiej (obecna tzw. część nowa Urzędu Miejskiego przy ul. Dra Jakuba Cieślewicza 2). 

Kolejna reorganizacja polegająca na likwidacji GRN i utworzeniu gmin zbiorowych sprawiła, iż z dniem 1 stycznia 1973 r. został zatrudniony w nowej jednostce, Urzędzie Miasta i Gminy Strzelno na stanowisku starszego referenta gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. 1 stycznia 1980 r. awansował na stanowisko kierownika referatu spraw społeczno-administracyjnych w UMiG w Strzelnie. 1 czerwca 1981 r. został powołany na stanowisko sekretarza Urzędu Miasta i Gminy w Strzelnie. Od dnia 28 września 1982 r. Wojewoda Bydgoski dr inż. Bogdan Królewski powierzył mu obowiązki Naczelnika Miasta i Gminy Strzelno do czasu powołania tzw. naczelnika komisarycznego.

Od 1 października 1983 r. w drodze mianowania objął stanowisko kierownika referatu gospodarki terenowej i komunikacji. W wyniku reorganizacji wewnętrznej UMiG w lipcu 1984 r. zostały powierzone mu obowiązki kierownika referatu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, urbanistyki, architektury, nadzoru budowlanego i komunikacji. Z dniem 1 lipca 1986 r. objął stanowisko kierownika referatu społeczno-administracyjnego. 

Po zmianach ustrojowych od 1 października 1990 r. zaczął pełnić funkcję kierownika referatu spraw obywatelskich. Na tym stanowisku pozostawał do 31 grudnia 1992 r., to jest do czasu przejścia na emeryturę. Aktywnym zawodowo pozostawał do 2006 r., prowadząc w niepełnym wymiarze etatu sprawy bhp, OSP i zlecone przez Urząd Wojewódzki elementy spraw paszportowych. 

Przez wiele lat, bo od 1956 r. był oddanym działaczem Ochotniczych Straży Pożarnych strzebla gminnego. Był sekretarzem Zarządu Miejsko-Gminnego OSP i prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego LOK. Za całokształt pracy społecznej i zawodowej odznaczony był m.in.: Brązowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym i Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Brązowym Medalem Zasług dla LOK i Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Z małżonką Teresą wychował trzech synów. 

Ceremonię pogrzebową na starej strzeleńskiej nekropoli ze słowem pożegnalnym odprawił ks. kan. Otton Szymków. W ostatniej drodze zmarłego udział brała rodzina, sąsiedzi, znajomi oraz liczna grupa byłych współpracowników z Urzędu Miejskiego z burmistrzem Ewarystem Matczakiem, radni z przewodniczącym RM Piotrem Pieszakiem oraz druhowie z pocztami sztandarowymi jednostek OSP na czele z komendantem i prezesem struktur gminnych.

Cześć Jego pamięci!

 

(Opracował: Marian Przybylski)