Strzelno moje miasto 3

Archiwum: październik 2011

Ziemiaństwo

Dwór w Żegotkach

W 1888 r. podczas wiosennych prac polowych robotnicy rolni wyorali gliniany garnek, który uderzony lemieszem rozsypał się. czytaj dalej

komentarze: 2
Dziedzictwo kulturowe

Gęsina na św. Marcina

Do późnojesiennej tradycji polskiej, a szczególnie tej tradycji nadgoplańskiej nawiązuje zwyczaj bicia gęsi. Oczywiście mowa jest o gęsiach udomowionych, które z racji białego upierzenia zwane są gęsiami białymi włoskimi, zaś u nas rodzimymi gęsiami białymi kołudzkimi. czytaj dalej

komentarze: 9