Bloog Wirtualna Polska
Są 1 125 682 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

http://m.ocdn.eu/_m/a3992a170cf5052a6c49537b0a8cdc07,0,1.gif

Kategorie

Konsultacje - wynik cz.1

czwartek, 09 stycznia 2014 21:47

 

szpit19522.jpg

 

Konsultacje – wynik cz. 1

 

We wtorek 7 stycznia 2014 r. w sali MGOKiR przy ul. Gimnazjalnej odbyły się konsultacje społeczne w sprawie odłączenia się Gminy Strzelno od Powiatu Mogileńskiego. Przybyło na nie 54 mieszkańców Osiedla nr 4 oraz kilkanaście osób spoza, w tym członkowie zespołu działającego przy burmistrzu Ewaryście Matczaku. Były również media: Tygodnik Lokalny „Pałuki i Ziemia Mogileńska”, "Gazeta Pomorska" oraz portal „CMG24”. Przypomnę, że prowadzone są one w oparciu o przyjętą przez Radę Miejską w Strzelnie stosowną uchwałę. Krótkie wprowadzenie wygłoszone przez przewodniczącego RM w Strzelnie wywołało blisko dwugodzinną dyskusję. Była ona rzeczową choć w momentach wybiegała poza meritum prezentowanej problematyki.

 

Dyskusja oscylowała w przewadze głosów za odłączeniem Strzelna od Powiatu Mogileńskiego i była bardzo merytoryczną. Burmistrz Ewaryst Matczak, Barbara Narbut, Piotr Dubicki, Marian Trzecki, Grzegorz Kulczycki, Marian Mąka oraz Irena Pułkownik w swych głosach w sposób wyczerpujący wsparli dążenia do przejęcia opieki zdrowotnej na garnuszek Gminy Strzelno i na jej bazie utworzenie konsorcjum z SPZOZ Inowrocław. Zaznaczano, że jest to jeden z celów, gdyż celem wiodącym nadal jest pertraktowanie z władzami powiatu mogileńskiego, by utrzymać status quo strzeleńskiej lecznicy. Ostatecznością, przy braku zrozumienia ze strony mogilnian, jest działanie zmierzające do odejścia Strzelna z powiatu.

 

Ten pogląd i taki kierunek działania w grupie przeciwników jest postrzegany, jako zamach na ludzi aktualnie zatrudnionych w starostwie i wszystkich agendach wynikających ze struktur organizacyjnych powiatu. Kiedy odejdziemy do Inowrocławia pracę może stracić kilkuset pracowników – twierdzą: Piotr Pieszak, Przemysław Zowczak i Marian Mikołajczak. W swych głosach nie dostrzegają oni głównego winowajcy, którym jest powiat w osobach członków zarządu i radnych wspierających jego poczynania w przeniesieniu oddziałów szpitalnych ze Strzelna do Mogilna. Spośród tej trójki, jedynie Przemysław Zowczak postrzega, jako głównego winowajcę zaistniałej sytuacji samego starostę Tomasza Barczaka. Również on apelował, by iść jednym frontem w walce o zachowanie status quo strzeleńskiej lecznicy. Przypomnę, że przed kilkoma miesiącami poprosiliśmy radnego powiatowego Przemysława Zowczaka o przystąpienie do zespołu działającego przy burmistrzu Ewaryście Matczaku, na co otrzymaliśmy negatywną odpowiedź.

 

Zatem, należy zadać pytanie, kto będzie winien daleko idącej sytuacji – likwidacji Powiatu Mogileńskiego? Mniemam, że wskazana przez Przemysława Zowczaka osoba, czyli starosta i wszyscy zwolennicy planu przeniesienia oddziałów szpitalnych ze Strzelna do Mogilna.

 

Powołując się na spotkanie burmistrza Ewarysta Matczaka i zespołu działającej przy nim z dyrektorem Szpitala Wielospecjalistycznego im. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, radna Irena Pułkownik przybliżyła i wyczerpująco wyjaśniła wstępną wizję funkcjonowania szpitala strzeleńskiego w warunkach ewentualnego konsorcjum obu szpitali. Ulegnie on daleko idącemu przekształceniu, które zapewni bezpieczeństwo medyczne naszym mieszkańcom.

 

Jeżeli w przyszłości, po negatywnych pertraktacjach z Powiatem Mogileńskim, Strzelno oderwie się od powiatu, to na bazie szpitali inowrocławskiego i strzeleńskiego zostałoby utworzone konsorcjum. Wówczas w Strzelnie przywróci się nocną i świąteczna opiekę lekarską. Nadto utworzy się silną izbę przyjęć z oddziałem ambulatoryjno–zabiegowym oraz dobrą diagnostykę. W miejsce oddziału wewnętrznego powstałby oddział obserwacyjno-kardiologiczny (pacjent leży np. 3-4 dni, a jeżeli stan jego zdrowia wymaga dalszej hospitalizacji pacjent zostaje przewieziony do oddziału specjalistycznego w Inowrocławiu). Powstanie duży (60 i więcej łóżek) oddział rehabilitacyjny lub oddział dla przewlekle chorych.

 

Standard świadczonych usług medycznych nie będzie mógł odbiegać od standardu szpitala inowrocławskiego, zaś specjaliści lekarze pracujący w inowrocławskiej placówce mogliby mieć godziny przyjęć również w Strzelnie. Nadto zapewni się ambulans stacjonujący przez całą dobę w Strzelnie, wyposażony w sprzęt do wykonywania wstępnych badań, w trakcie przejazdu pacjenta do szpitala w Inowrocławiu. Pozostałe oddziały oraz forma ich działania w przyszłości, będzie negocjowane wraz z postępującą konsolidacją obu placówek. Wszystkie te działania mają zapewnić bezpieczeństwo medyczne obywatelom gminy Strzelno i Jeziora Wielkie zgodnie z wymogami jakie stawia Unia Europejska w tym zakresie.

 

Wynikiem konsultacji społecznych przeprowadzonych w Osiedlu nr 4 większość, bo 23 osoby określiły się za przejściem do Powiatu Inowrocławskiego, 4 osoby były przeciwne, a 11 wstrzymało się od głosowania. Trzeba dodać, że kilka osób wyszło w trakcie zebrania oraz kilka nie wzięło udziału w głosowaniu. Dnia następnego odbyły się konsultacje w sołectwie Wronowy. Uczestniczyło w nich 38 mieszkańców. 22 osoby poparły propozycję przejścia do Powiatu Inowrocławskiego, 3 wstrzymało się od głosu, zaś pozostałe osoby w trakcie dyskusji opuściły lokal lub nie wzięły udziału w głosowaniu. Przypomnę, że wynik konsultacji określa się w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczą tylko osoby posiadające prawo wyborcze w danym osiedlu lub sołectwie.

 

Marian Przybylski - rz.p.z.

 komentarze (3) | dodaj komentarz

Orszak Trzech Króli

środa, 08 stycznia 2014 22:30

 

IMG_0967_1.JPG

 

Orszak Trzech Króli

 

Odkąd święto Trzech Króli ustanowiono dniem wolnym od pracy po miastach i wsiach polskich zaczęły chodzić barwne orszaki przebierańców, na czele których kroczą Kacper Melchior i Baltazar. W Strzelnie po raz drugi byliśmy świadkami takiego orszaku, który w poniedziałek 6 stycznia 2014 roku o godz. 11:00 wyruszył z bazyliki św. Trójcy i ulicami: Plac św. Wojciecha, Kościelną, Gimnazjalną, Powstania Wielkopolskiego, Świętego Ducha, Rynek, Kościelna, Plac św. Ducha przemierzył śródmieście i o godzinie 11:30 dotarł na uroczystą mszę św.

 

IMG_0963_1.JPG

 

IMG_0968_1.JPG

 

IMG_0972_1.JPG

 

IMG_0973_1.JPG

 

IMG_0979_1.JPG

 

Ten, jak już możemy powiedzieć, zwyczaj zapoczątkowany został w Łodzi i Warszawie. Po raz pierwszy w 2009 roku kameralne jasełka przeniesiono w przestrzeń miejską organizując orszaki uliczne. Zatem, jest to coś nowego, coś co wyrasta z kultury chrześcijańskiej i coś, co posiada już swoją nazwę. Owo przedstawienie, jasełka miejskie, to „Orszak Trzech Króli” – przedstawienie jasełkowe w przestrzeni miejskiej nawiązujące do nowotestamentowego złożenia darów przez mędrców – magów narodzonemu Dzieciątku Bożemu. Dopiero w IX wieko nadano im imiona Kacpra, Melchiora i Baltazara. Kacper przedstawiany jest jako ofiarujący mirrę czarnoskóry, Melchior - jako dający złoto biały Europejczyk i Baltazar - Azjata o żółtej skórze przynoszący do żłóbka kadzidło.

 

IMG_0980_1.JPG

 

IMG_0982_1.JPG

 

 

IMG_0987_1.JPG

 

6 stycznia, jest świętem nakazanym, czyli katolik ma obowiązek tego dnia wziąć udział we mszy św. W ten dzień w kościołach święci się kadzidło i kredę. Kreda służy do oznaczania drzwi literami K+M+B. Obecnie mówi się, że to inicjały imion królów, dawniej były to odczytywane jako pierwsze litery łacińskiego zdania: Christus mansionem benedicat, czyli Niech Chrystus mieszkanie błogosławi. A kadzidłem, czyli suszonymi ziołami i startą żywicą okadza się domy. Dzień Trzech Króli kończy też okres Bożego Narodzenia i śpiewania kolęd, a jest początkiem karnawału.

  

IMG_0995.JPG

 

IMG_1000.JPG

 

IMG_1003.JPG

 

Święto Trzech Króli było dniem wolnym od pracy po raz ostatni w 1960 roku. Oficjalnej rangi pozbawił je Sejm PRL. Starania o przywrócenie dnia 6 stycznia jako ustawowo wolnego od pracy podjął w 2008 r. ówczesny prezydent miasta Łodzi Jerzy Kropiwnicki. Pod obywatelskim projektem ustawy w tej sprawie zebrano w całej Polsce ponad 1,5 miliona podpisów. W 2010 r. Sejm ustanowił 6 stycznia dniem wolnym od pracy. Podobnie jest w Niemczech, Austrii, Chorwacji, Grecji, Hiszpanii, Słowacji, Szwajcarii, Włoszech, Szwecji i Finlandii.

 

IMG_1005.JPG

 

IMG_1007.JPG

 

IMG_1009.JPG

 

Ten nowy zwyczaj, nie stanowiący jeszcze żadnej tradycji, może z czasem przybrać formę tradycji. Czerpiąc z praktyki innych miejscowości należałoby bardziej rozpowszechnić ten element święta Trzech Króli. Co jest do tego potrzebne? Ano zaangażowanie szkół, młodzieży, a także ludzi starszych. W tym celu, wraz z rozpoczęciem roku szkolnego należy propagować na lekcjach religii piękny, zrodzony w przestrzeniach wielkomiejskich obrzęd Orszaku Trzech Króli. Należy napisać scenariusz, który wzbogaci przemarsz elementami jasełkowymi, zorganizować środki na przygotowanie strojów oraz dekoracji przestrzennych, a nadto uzmysłowić katolikom, że to święto, to nie dodatkowy dzień wolny od pracy, ale dzień, który trzeba choć w części poświęcić Bogu. By wszystko wyszło organizować próby w grupach, którym scenariusz przypisuje konkretne role.

 

IMG_1012.JPG

 

IMG_1010.JPG

 

Wiem, że jest to proste do napisania, a do realizacji? Wiem, że Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Dałkowskiego z prężnym dyrektorem Tadeuszem Twarożkiem może podołać zadaniu rozbudowy Orszaku Trzech Króli o nowe elementy, stroje i dekoracje przestrzenne, a szczególnie o uczestnictwo młodzieży. Mniemam, że podobnie mogą uczynić liczne placówki szkolne oraz sami rodzice.

 

Marian Przybylski
Fot. Heliodor Ruciński 

 

   komentarze (1) | dodaj komentarz

Czyj to pomnik?

poniedziałek, 06 stycznia 2014 13:23

 

gembicekoniec.jpg

 

Czyj to pomnik?

 

Pomimo moich wcześniejszych wyjaśnień i artykułów publikowanych w prasie mogileńskiej oraz na stronie internetowej mogilno.in wciąż wprowadza się w błąd współczesnego czytelnika. W ostatnim numerze „Pałuk i Ziemi Mogileńskiej” na 1 stronie pod artykułem „Sokół wrócił na Gębicki rynek” napisano Uroczyste obchody 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na terenie gminy Mogilno odbyły się w Gębicach przy odbudowanym pomniku, jaki powstańcom wielkopolskim wystawili w 1928 r. mieszkańcy, a który został zniszczony przez hitlerowców. Nic bardziej fałszywego! Wystawiając w 1928 roku pomnik nie czczono powstańców wielkopolskich, czczono mieszkańców, którzy polegli w I wojnie światowej i wojnie z bolszewikami.  

 

Zaproszenie1.jpg

 

Zapewne tytuł ten nie przystoi do rangi czynu odbudowy Pomnika na rynku w Gębicach. Ale tak sformułowane pytanie uważam za celowe, by wyjaśnić do końca intencje fundatorów gębickiego monumentu. Oczywiście chodzi o fundatorów z 1928 roku. Już to ówczesnej prasie problem nastręczała jego nazwa. Co artykuł to inna ale za to zbliżona do pozostałych nazwa: „Pomnik Poległych za Ojczyznę”, „Pomnik ku Czci Poległych”, „Pomnik ku Czci Poległych w Walkach o Niepodległość Polski” oraz „Pomnik Poległych”. Zaś starsi mieszkańcy nazywali ten monument, „Pomnikiem Sokoła”. Ostatecznie w 1938 roku nazwano go Pomnikiem Powstańców. Dziś przyjęto nazwę: Pomnik ku Czci Powstańców Wielkopolskich oraz Pamięci Poległych w Walkach o Niepodległość Polski w latach 1914-1920.

 

4.Budowa pomnika 1928 r..jpg

 

W stosowanym do 1938 roku nazewnictwie przeważał człon ‘Pomnik Poległych’. Zatem fundatorzy stawiając go chcieli uczcić śmierć mieszkańców, którzy za ‘wielką sprawę’ oddali to co najcenniejsze, swoje życie. Absolutnie nie chciałbym zostać źle zrozumianym i postrzeganym, jako ten, który pisze o czymś, co jest wszystkim wiadome i o czym nie powinno się dyskutować. I ja też tak uważam, że nie powinna podlegać dyskusji intencja fundatorów z 1928 roku, komu ten pomnik poświęcają.

 

Z chwilą zrodzenia się pomysłu o odbudowie w kształcie i duchu, które byłyby odwzorowaniem tego sprzed września 1939 roku monumentu gębickiego, zaczęto powtarzać błędną nazwę pomnika. Zachodzi pytanie, skąd w takim razie ta nazwa się wzięła? Otóż poszukując źródeł do dziejów Gębic trafiłem na opracowanie – krótkie wspomnienie - Zygmunta Bartkowiaka, nauczyciela z Bielic. Znałem go osobiście ze spotkań i pogadanek uczniowskich o tematyce historycznej organizowanych w Państwowym Technikum Rolniczym w Bielicach. Owe wspomnienie napisane w 1968 roku poświęcone było „Udziałowi powstańców z rejonu Gębic k/Mogilna w Powstaniu Wielkopolskim” i zostało napisane na konkurs poświęcony 50 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, a ogłoszony przez „Głos Wielkopolski” i ZBoWiD. W nim po raz pierwszy znalazłem nową nazwę pomnika. Autor wówczas tak napisał: …Niemcy umieścili kulomiot na rynku, mniej więcej w tym miejscu, na którym powstał później pomnik Powstańców Wielkopolskich, zburzony przez hitlerowców w drugiej wojnie światowej.

 

6.Poświęcenie pomnika.bmp

 

Było to w okresie, kiedy przeciętny obywatel nic nie wiedział, lub prawie nic o wojnie polsko-bolszewickiej, która była swoistym tabu w peerelowskiej rzeczywistości. Zaś o udziale polaków w czasie I wojny światowej po stronie niemieckiej można było dowiedzieć się jedynie z prywatnych lekcji rodzinnych. Być może, tak nazywając pomnik, Zygmunt Bartkowiak chciał przypomnieć, że przed wojną w Gębicach istniał monument poświęcony miejscowym bohaterom. Może już wówczas miał pomysł na odtworzenie tegoż monumentu, skrywając go, póki co, pod tymczasową nazwą.

 

Błędną nazwę nieistniejącego pomnika powtórzono na postawionym w rynku gębickim obelisku, pisząc na tablicy, iż: Na tym miejscu stał pomnik Powstańców Wielkopolskich. A przecież to było już w nowych uwarunkowaniach politycznych. Nie ujmując nic inicjatorom, których szczytną intencją było przypomnienie, że w przedwojennym mieście Gębice stał okazały pomnik poświęcony bohaterom, należy delikatnie zwrócić uwagę i naprostować niewątpliwie niezamierzony błąd nazewniczy odbudowanego pomnika. Nie widzę powodu by czynić jakiekolwiek aluzje do rozszerzonej intencji fundatorów usuniętego obelisku, który upamiętniał również ofiary II wojny światowej. Po prostu, nie posiadano tej wiedzy, którą dzisiaj my posiadamy. Zatem, naprawmy błędy i nazywajmy właściwie ów monument.

 

7.Pomnik w Gębicach.bmp

 

W wyniku prowadzonej kwerendy natrafiłem na artykuł w „Głosie Powstańca Wielkopolskiego” z 26 lutego 1939 roku (Nr 9). W tymże artykule korespondent z Gębic opisał uroczystość z grudnia 1938 roku poświęcenia chorągwi Związku Powstańców Wielkopolskich Koło w Gębicach. W nim autor posługiwał się nazwą „Pomnik Poległych Powstańców”, w odniesieniu do nazywanego przez miejscowych „Pomnika Sokoła”.

 

Wybudowany w 1928 roku pomnik w swym programie ideowym nie uwzględniał powstańców wielkopolskich. W jednym z artykułów poświęconych pomnikowi, a zatytułowanym Uroczyste odsłonięcie pomnika dla poległych za Ojczyznę Bohaterów parafii Gębice dowiadujemy się, że: …nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika dla poległych bohaterów w wojnie wszechświatowej i bolszewickiej z parafii gębickiej. Pomnik wysokości 6 metrów stanął na rynku i wygląda bardzo okazale.

 

Gębice2.jpg

 

A oto oryginalne brzmienie mini programu ideowego zawarty w zaproszeniu na uroczystość odsłonięcia pomnika ku Czci Poległych, który został odsłonięty 16 września 1928 r. w Gębicach, czyli równe 85 lat temu:

Krew wytoczona z serc bohaterów nie poszła na marne! Oni spoczywają na krańcach Polski lub daleko na obczyźnie, a wśród nas mają zabłysnąć ich imiona, przypominając nam 50-ciu polskich bojowników.

Pomnik gębicki to symbol historyczny to znicz jasny, to „Sanktuarium” miłości Ojczyzny, z której mamy czerpać otuchę po wszelkie wieki.

W dniu tym pochylmy sztandary, i oddajmy cześć najofiarniejszym synom polskiej ziemi!

Wspólnie otrzyjmy łzy matkom, sierotom i wdowom.

 

Gębice3.jpg

 

Na cmentarzu w Gębicach znajduje się kaplica-mauzoleum: Mauzoleum Bohaterów Parafii Gębice, a w niej na lewej, północnej ścianie tablica Pamięci za Wiarę i Ojczyznę 1914-1920. Wyryte na niej jest 46 nazwisk (47. dopisane współcześnie – Józef Kluczykowski), którym właśnie poświęcony był gębicki monument. Żadne z tych nazwisk nie było bezpośrednią ofiarą działań powstańczych w latach 1918-1919 na terenie Wielkopolski. Z Gębic nikt nie zginął w Powstaniu Wielkopolskim, zaś te 46 nazwisk to ofiary I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. W programie ideowym fundacji pomnika w Gębicach podaje się liczbę 50 ofiar, w doniesieniach prasowych 49, po bliżej nieznanej weryfikacji pozostało owe 46 nazwisk z tablicy znajdującej się w Mauzoleum. Nie mniej jednak czas pokazał, że wszyscy gębiczanie, którzy brali udział w Powstaniu Wielkopolskim, a było ich ok. 80 powstańców, z czasem poumierali i to w różnych zakątkach Polski. Odbudowując monument, pomysłodawcy wzięli pod uwagę uczczenie pamięci wszystkich tych, którzy walczyli i przelewali krew, a także tych, którym było pisane przeżyć te walki, czyli również pamięć powstańców wielkopolskich. Dlatego też, dzisiaj ten monument nazywamy „Pomnikiem ku Czci Powstańców Wielkopolskich oraz Pamięci Poległych w Walkach o Niepodległość Polski w latach 1914-1920”.

 

Marian Przybylski

 komentarze (0) | dodaj komentarz

Tempo konsultacyjne...

piątek, 03 stycznia 2014 23:33

 

szpit19522.jpg

 

Tempo konsultacyjne...

 

Świąteczny okres nieco wyciszył temat obrony Szpitala Powiatowego Filia im. Tytusa Chałubińskiego w Strzelnie. Nie znaczy to wcale, że temat został zakopany. Nadal jest on oczkiem w głowie zespołu działającego przy burmistrzu Strzelna Ewaryście Matczaku. Politycy prący do przeniesienia oddziałów strzeleńskich do Mogilna ujeżdżają  temat niczym mustanga w koralu i to na modłę pastuchów z prerii, czyli kowbojów. Pisałem o życzeniach świąteczno-noworocznych formułowanych pod adresem mogileńskiej grupy emerytów, że to dla nich już załatwiono przeniesienie „szpitala” do Mogilna. Temat ciągle jest głównym przyczynkiem wywoływania dyskusji na sesjach Rady Powiatu, dyskusji formułującej pytania, na które nie znajdują radni strzeleńscy odpowiedzi. Czy jest to objaw czkawki, czy przejaw arogancji, musicie sobie Drodzy Czytelnicy sami odpowiedzieć.

 

Ale owo wyciszenie, to według analityków politycznych zachowań, studiujących postawy radnych strzeleńskiej Rady Miejskiej, to również swoista gra nacechowana pewnymi, acz wizualnie rozpoznawalnymi postawami wobec decydentów powiatowych. Uważny obserwator wyłapie owe zależności i jest w stanie wysnuć wnioski, jakoby funkcjonował swoisty hamulec przedłużający czas konsultacji społecznych, wywołanych uchwałą Rady Miejskiej w Strzelnie. Wiadomym jest, że uchwałę podjęła rada, zaś jej wykonanie, choć znajduje się w jej kompetencji, to i tak wykonywane jest po części przez organ wykonawczy, czyli Burmistrza Strzelna. Złożone propozycje przeprowadzenia konsultacji w miesiącu grudniu i styczniu zostały tylko po części zaakceptowane. Z tego fragmentarycznego harmonogramu wynika, że mogą się one przedłużyć do wiosny, czy wręcz zostać zerwane, np. nadzwyczajną sesją, która może uchwałę zawiesić lub uchylić w wykonaniu.

 

Demokratyczna forma konsultacji jest prawem wyznaczoną możliwością sięgnięcia do mądrości ludu i wysłuchania oddolnego głosu, czy jest zgoda na działania Zarządu Powiatu Mogileńskiego zmierzające do diametralnej przebudowy służby zdrowia w powiecie. Podczas najbliższych konsultacji ze społeczeństwem zostanie zadane pytanie precyzujące obraną linię dalszych działań. Będzie ono brzmiało:

 

Czy jesteś za odłączeniem Gminy Strzelno od Powiatu Mogileńskiego i przyłączeniem jej do Powiatu Inowrocławskiego, aby utrzymać opiekę medyczną w Strzelnie w przypadku gdy Powiat Mogileński nie przekaże Gminie zadania prowadzenia opieki zdrowotnej wraz z majątkiem, jako zadania własnego za symboliczną złotówkę?

 

Gdy uzyskamy konkretną odpowiedź na zadane pytanie, czyli kiedy ponad 50% mieszkańców biorących udział w konsultacjach odpowie 'tak', wówczas będziemy mogli praktycznie realizować zadanie przejęcia służby zdrowia i tworzyć konsorcjum z ZOZ Inowrocław. Natomiast, gdy Powiat Mogileński nie wyrazi zgody na przekazanie kompetencji, wówczas wdrożona zostanie procedura odłączenia Gminy Strzelno od Powiatu Mogileńskiego.

 

Terminarz I tury konsultacji społecznych:

  1. Osiedle nr 4 – 7 stycznia 2014 roku o godz. 19:00 w sali MGOKiR przy ul. Gimnazjalnej (Dom Kultury). Ulice: Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Plac Daszyńskiego, Powstania Wielkopolskiego, Słoneczna, Sportowa, Topolowa, Zacisze, Cegiełka, Gimnazjalna, Ogrodowa, Parkowa.
  2. Wronowy – 8 stycznia 2014 roku o godz. 19:00 w sali OSP Wronowy.
  3. Mirosławice – 9 stycznia 2014 roku o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej.
  4. Kijewice-Witkowo – 9 stycznia 2014 roku o godz. 19:00 w świetlicy w Witkowie.
  5. Młyny – 13 stycznia 2014 roku o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej.
  6. Młynice – 10 stycznia 2014 roku o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej w Młynach.  

Marian Przybylski - rz.p.z.

 komentarze (0) | dodaj komentarz

95. rocznica Powstania Wielkopolskiego. Rocznica wyzwolenia Strzelna

czwartek, 02 stycznia 2014 21:13

 

powst1.jpg

 

95. rocznica Powstania Wielkopolskiego

 

Rocznica wyzwolenia Strzelna

 

Dzisiaj punktualnie o godz. 12:00 nad Strzelnem zawyły syreny alarmowe. Przed 95. laty o tej godzinie wybuchło w Strzelnie powstanie. Mieszkańcy wsparci oddziałami Powstańców Wielkopolskich z Gniezna, Wrześni, Gębic, Mogilna, Kwieciszewa, Wylatowa oraz okolicznych miejscowości w ciężkich walkach wyzwoliły miasto. Ten dzień na trwałe zapisał się w annałach dziejowych Strzelna.

 

Godzina ta rozpoczęła uroczystości strzeleńskie oddania Czci Bohaterom. Na starej nekropolii przy ul. Kolejowej pod pomnikiem nagrobnym poległych Powstańców Wielkopolskich zebrała się grupa osób funkcyjnych z burmistrzem Ewarystem Matczakiem, radni z przewodniczącym RM Piotrem Pieszakiem oraz mieszkańcy. Po krótkim wprowadzeniu w uroczystość dokonaną słowami prezesa TMMS Mariana Przybylskiego zostały złożone wiązanki kwiatów oraz zapalone znicze. Po tej części uroczystości część uczestników udała się pod szpital strzeleński, gdzie zapalono znicze pod obeliskiem upamiętniającym poległych powstańców z Kompani Gnieźnieńsko-Wrzesińskiej: Czesława Plewińskiego i Stanisława Pachowiaka.

 

Reportaż w/g Heliodora 

 

powst2.JPG

 

powst3.JPG

 

powst4.JPG

 

powst5.JPG

 

powst6.JPG

 

powst7.JPG

 

powst8.JPG

 

powst9.JPG

 

powst10.JPG

 

powst11.JPG

 

powst12.JPG

 

powst13.JPG

 

powst13a.JPG

 

powst14.JPG

 

powst15.JPG

 

powst16.JPG

 

powst17.JPG

 

powst18.JPG

 

powst19.JPG

 

powst20.JPG

 

powst21.JPG

 

 

 komentarze (0) | dodaj komentarz

piątek, 31 października 2014

Licznik odwiedzin:  646 791  

Kalendarz

« październik »
pn wt śr cz pt sb nd
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

O moim bloogu

Z dziejów oraz teraźniejszości Strzelna, a także pogranicza kujawsko-wielkopolskiego i o wszystkim, co dotyka mojej małej ojczyzny.

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 646791
Wpisy
  • liczba: 553
  • komentarze: 695
Galerie
  • liczba zdjęć: 0
  • komentarze: 0
Punkty konkursowe: 0
Bloog istnieje od: 1453 dni

Lubię to

Witam serdecznie na blogu Strzelno moje miasto 3. Nazywam się Marian Przybylski 14 sierpnia 2012 r. strzeli mi 60 lat. Z wykształcenia jestem rolnikiem, z drugiej profesji urzędnikiem samorządowym, z zamiłowania regionalistą, genealogiem i miłośnikiem swego miasta. Tutaj znajdziecie Państwo kontynuację mych dwóch pierwszych blogów o tym samym tytule, różniących się tylko cyframi. Czytając, poznacie dzieje Strzelna i pogranicza kujawsko-wielkopolskiego, dzień dzisiejszy, a także nieco polityki, od której choćby się chciało, to nie idzie uwolnić się. Jestem prezesem Towarzystwa Miłośników Miasta Strzelna, członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo" oraz członkiem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej. Kocham moje miasto, dlatego też ze wszech miar pragnę jego dobra. Napisałem kilka książek o regionie o tematyce historycznej. Nadal piszę, również artykuły do prasy regionalnej, roczników genealogicznych i na strony internetowe. Często podpisuję się pseudonimem Słowianin. Jeszcze raz zapraszam do lektury bloga i wszystkich moich publikacji.

Więcej w serwisach WP

Bloog.pl

Bloog.pl