Bloog Wirtualna Polska
Są 1 204 774 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

http://m.ocdn.eu/_m/a3992a170cf5052a6c49537b0a8cdc07,0,1.gif

Kategorie

Spacerkiem po Strzelnie - cz. 71. Ulica Gimnazjalna - cz. 13

czwartek, 03 września 2015 20:18

 

Spacerkiem po Strzelnie – cz. 71

Ulica Gimnazjalna – cz. 13

  

Ostatnią przechadzkę ulicą Gimnazjalną zakończyliśmy przy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Dałkowskiego. Oczywiście, moje opowieści nie wyczerpują poruszanych tematów do końca. Staram się w miarę precyzyjnie, a do tego informacyjnie opisać poszczególne posesje. Państwo możecie uzupełniać te moje opowieści dodając w komentarzach swoje uwagi. Na końcu każdego tematu znajduje się link: dodaj komentarz, najeżdżając i klikając na niego kursorem i lewym klawiszem otworzy się funkcja dodawania komentarza. Ostrzegam, że wszelkiego rodzaju złośliwości i komentarze nie licujące z dobrym tonem oraz niepożądane zachowania użytkowników będą usuwane i banowane.

 

Tyle gwoli wstępu. Jako ciekawostkę dodam, że na parceli, na której znajduje się Gimnazjum w jej południowej części w XIX i na początku XX wieku zlokalizowane były zabudowania należące do Józefa Lewandowicza. Obecnie w tym miejscu znajduje się gimnazjalny skwer zieleni. Zatem, przejdźmy na drugą stronę ulicy pod pięknie odnowiony budynek byłego Kina "Kujawianka", obecnie siedzibę Domu Kultury (MGOKiR). Co ciekawe w ubiegłym roku minęło 110 lat od wystawienia tej budowli. Od dnia oddania jej do użytku pełniła funkcje społeczno-kulturalne. Już sama nazwa wskazywała na przeznaczenie tego obiektu - Vereinshaus, czyli Dom Stowarzyszeń.

 

A (48)kinoxp.jpg

 

Dzieje tej budowli są na tyle ciekawe i intrygujące, że mogłyby stać się przedmiotem obszernej pracy, wręcz poczytnej książki. Sam wygląd budowli jest imponujący, a jeszcze bardziej imponująco przedstawiał się do czasu, kiedy zamurowano potężne okno z kutego piaskowca sięgające onegdaj prawie dwóch pięter. Na starych pocztówkach okno to jest widoczne i jego rozmiar daje nam wyobrażenie o stylu tej budowli, którą określa się mianem secesji pruskiej. Oto, co udało mi się odszukać w prasie na temat budowy tegoż charakterystycznego miejsca. Poznański "Postęp" z 28 czerwca 1904 roku donosił: Strzelno. Tutejsi Niemcy budują tu ogromny "Vereinshaus" na rogu ulicy Szerokiej i Młyńskiej; dla naszego przemysłu nie wyniknie stad prawdopodobnie żadna szkoda; mówią, że kosztorys wypada na blisko 70 000 marek, i że znacznej części funduszu udzielił rząd w postaci zapomogi.

 

A (49)kinoxp.jpg

 

Dzieje budowlane Vereinshaus'u są ściśle związane z powstaniem w Strzelnie ogniwa Hakaty, czyli Ostmarkenverein. Co to takiego i z czym to się je, spieszę wyjaśnić. Otóż była to specjalna organizacja gorliwie popierająca germanizację, a szczególnie działalność niemieckiej Komisji Osadniczej. Zawiązała się ona w Strzelnie z inicjatywy tutejszego landrata Wiktora Hassenpfluga w kwietniu 1895 roku, czyli równe 120 lat temu. Odnoga strzeleńska Hakaty liczyła 126 członków, a na jej czele, od samego początku stanął nadleśniczy z Miradza Otto Heym. Należeli do niej urzędnicy administracyjni i komunalni - 10; urzędnicy sądowi - 7; urzędnicy leśni - 15; urzędnicy pocztowi - 2; nauczyciele - 10; urzędnicy domeny królewskiej - 16; właściciele dóbr - 11; gospodarze i koloniści - 42; obywatele miasta Strzelna - 12 oraz jedna kobieta, małżonka nadleśniczego Maria Heym.

 

A (52)kinoxp.jpg

 

Była to potężna organizacja, którą wspierał dotacjami rząd niemiecki i już w 1904 roku jej szeregi zwiększyły się do 170 członków. To jej staraniem stanął w Rynku w 1898 roku pomnik Wilhelma I, co miało podkreślać niemiecki charakter miasta. Również za jej sprawą nadano nazwę placowi, obecnie zabudowanemu wieżą ciśnień, starym przedszkolem i parkiem, Wilhelmsplatz.

 

Vereinshaus miał ściśle określone przeznaczenie, a mianowicie był on miejscem spotkań mieszkańców Strzelna i powiatu strzeleńskiego narodowości niemieckiej. Część piętrową budynku od strony ulicy Młyńskiej zajmowały: na parterze sklep kolonialny, restauracja, a na piętrze część hotelowa. W części parterowej, przypiętej do kolonialki i restauracji, od strony ulicy Szerokiej, znajdowało się mieszkanie osoby administrującej obiektem, czyli w jednej osobie restauratora, hotelarza i gospodarza części reprezentacyjnej obiektu - sali widowiskowej z zapleczem.

 

A (52a)kinoxp.jpg

 

Sala przedstawiała się nader okazale, co możemy zobaczyć na zachowanym zdjęciu. Na ścianie północnej, między kolumnami zawieszone były ciężkie popiersia germańskich rycerzy. Za kolumnami rodzaj nawy bocznej z oknami. Wówczas nie było tam wyjść bocznych, takich jakie są dzisiaj. Beczkowy sufit zdobiony gipsową sztukaterią oraz wewnętrzna przestrzeń ze sceną, okazałą widownią i wielkim oknem w piaskowcowym obramowaniu w ścianie wschodniej nadawały wnętrzu formę monumentalną, typową dla secesji pruskiej.

 

Administratorem obiektu był Niemiec, który wraz z rodziną zarządzał całym obiektem, a więc restauracją, kolonialką, hotelem, salą i innymi pomieszczeniami. Nadto do budynku Vereinshaus'u należał ogród - park z grzybkiem do tańca. Był on zlokalizowany z tyłu za budynkiem, pomiędzy nim, a domem sędziego powiatowego.

 

A (53).jpg

 

Strzelnianie Niemcy, stanowiący mniejszość wobec przeważającej liczebnie ludności polskiej, równie aktywnie udzielali się w pracach społeczno-organizacyjnych. Niewątpliwie zawdzięczali swoją aktywność ogromnemu poparciu i finansowej pomocy ze strony rządu pruskiego i miejscowej landratury. Uroczyście otwarty w 1904 roku Dom Stowarzyszeń Niemieckich w Strzelnie, popularnie nazywany Vereinshaus'em, służył wszystkim niemieckim organizacjom z całego powiatu. Tutaj odbywały one swoje zebrania i urządzały imprezy. Tutaj też wyświetlono w Strzelnie po raz pierwszy film niemy, czego dokonało kino objazdowe.

 

Więcej w kolejnej części...

 

CDN

  

Marian Przybylski

Pocztówki pochodzą ze zbiorów:

Heliodora Rucińskiego

 

 

 

 

 komentarze (5) | dodaj komentarz

76 rocznica napaści Niemiec na Polskę

wtorek, 01 września 2015 21:54

 

265wrzes.jpg

 

76 rocznica napaści

Niemiec na Polskę

 

Dzisiaj punktualnie o 12:00 syreny oznajmiły, że strzelnianie czczą kolejną 76 rocznicę napaści Niemiec na Polskę. Pod Pomnikiem Poległych i Pomordowanych Mieszkańców Strzelna, który jest symbolem męczeństwa strzelnian zebrali się samorządowcy oraz delegacje szkół, instytucji i organizacji pozarządowych. Do Strzelna na rocznicowe uroczystości przybył marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dariusz Kurzawa. Była delegacja strzeleńskich kombatantów z druhem Gwidonem Trzeckim na czele, burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak, przewodniczący rady Miejskiej Piotr Pieszak oraz sekretarz Gminy Jarosław Marek, poczty sztandarowe.

 

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Jacek Sech, który nawiązał do tamtych tragicznych dni, dni męczeństwa Polaków i zbrodni ludobójstwa jakiej doświadczyła Europa i Świat podczas najkrwawszej z wojen, II wojny światowej. Odniósł się także do tragicznych losów strzelnian, przybliżając ich dzieje w latach okupacji niemieckiej.

 

Orkiestra Dęta OSP Strzelno odegrała Hymn Polski oraz Boże coś Polskę. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów u stóp Pomnika.

 

264wrzes.jpg

 

261wrzes.jpg

 

262wrzes.jpg

 

266wrzes.jpg

 

267wrzes.jpg

 

268wrzes.jpg

 

270wrzes.jpg

 

270wrzes.jpg

 

271wrzes.jpg

 

272wrzes.jpg

 

273wrzes.jpg

 

274wrzes.jpg  

 komentarze (1) | dodaj komentarz

Nazwy ulic w Strzelnie - cz. 3

sobota, 29 sierpnia 2015 20:44

 

 

Nazwy ulic w Strzelnie - cz. 3

 

Postępująca rozbudowa miasta sprawiła, że 29 czerwca 1981 roku Rada Narodowa Miasta i Gminy w Strzelnie podjęła kompleksową uchwałę o nadaniu nazw nowym ulicom oraz istniejącym, które dotychczas nie posiadały takowych. W granicach Osiedla Tysiąclecia – domków jednorodzinnych odcinkowi nowo powstałej ulicy od zachodniej granicy terenu Szkoły Podstawowej nr 2, biegnącej w kierunku północno-zachodnim przecinającej ulicę Jana Kasprowicza nadano nazwę Czesława Miłosza. Do tej nazwy przyczepił się organ nadzorczy, który wytknął, by więcej razy nie nadawać ulicom, placom itp. nazw osób żyjących. Był to okres rodzącej się „Solidarności”, zatem w obawie przed protestami uchwałę utrzymano. Ponadto nadano drodze biegnącej od dworca PKP (ulica Dworcowa – od 1908 roku) wzdłuż tzw. „wyładowni kolejowej’ do starego dworca nazwę ulica Towarowa.

 

miasto1.jpg

 

Odcinek drogi od ulicy Miradzkiej do bloków mieszkalnych za nowym cmentarzem, nazwano ulicą Słoneczną. Odcinek drogi od ul. Miradzkiej w kierunku Łąkiego - Cienciska do wysokości ówczesnej nieruchomości - gospodarstwa Jańczaków nazwano ulicą Jerzego Wojciecha Szulczewskiego. Od tej ulicy do ówczesnej bazy magazynowo-produkcyjno-usługowej GS „SCh” nazwano ulicą Zbożową, zaś odcinek do Elewatora Zbożowego PZZ nazwano ulicą Elewatorową. Odcinek drogi polnej od łuku ulicy Szulczewskiego do ulicy Zbożowej nazwano ulicą Kwiatową. Odcinek ulicy Miradzkiej od ulicy Nowotki (Kolejowej) do torów kolejowych i wylotu z niej ulicy Raj nazwano ulicą dra Jakuba Cieślewicza. Drogę gruntową wzdłuż toru kolejowego od ulicy Sportowej do ulicy Powstania Wielkopolskiego nazwano ulicą Klonową. Drogę gruntową wzdłuż zachodniej granicy Parki im. 750-Lecia Miasta Strzelna od ulicy Powstania Wielkopolskiego do ulicy Parkowej nazwano ulicą Brzozową.

 

piastowskiexp1.jpg

Osiedle Piastowskie

 

Kolejną drogę gruntową od ulicy Inowrocławskiej do ulicy Michelsona i Placu Świętokrzyskiego, a biegnącą równolegle do ulicy Lipowej nazwano Ulicą Nową. Drogę wybudowaną w czynie społecznym od Placu Świętokrzyskiego do obecnej stacji paliw przy skrzyżowaniu dróg do Kruszwicy i Inowrocławia, a która biegnie wzdłuż północnej ściany Ogrodów Działkowych im. Tysiąclecia nazwano Alejami Franciszka Morawskiego. Niezabudowany łącznik drogowy pomiędzy ulicami Lipową i Cestryjewską dochodzącą do ulicy Michelsona nazwano ulicą Kasztanową. W 1983 roku nazwę ulicy Ścianki przeniesiono na również na południową odnogę ulicy Cestryjewskiej.

 

słonecznexp1.jpg

Osiedle przy ulicy Słonecznej

 

22 grudnia 1987 roku Komitet Obchodów 120 Kółek Rolniczych na Kujawach z siedzibą w Inowrocławiu wystąpił do Rady Narodowej Miasta i Gminy w Strzelnie o nadanie jednej z powstających ulic nazwy Zygmunta Zakrzewskiego. – pierwszego polskiego starosty powiatu strzeleńskiego i prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dopiero przy okazji nadawania nazw nowo powstałym ulicom, 17 kwietnia 1989 roku nadano dla istniejącej drogi przy zachodniej części Osiedlu Tysiąclecia, łączącej ulicę Nowotki (obecną Kardynała Wyszyńskiego) z ulicą gen. J. H. Dąbrowskiego nazwę ulicy Zygmunta Zakrzewskiego. Nadto na tymże osiedlu nadano nazwy dwom ulicom odchodzącym od ulicy Zygmunta Zakrzewskiego w kierunku wschodnim, a mianowicie pierwszej i równoległej do ulicy Nowotki nazwę Emilii Sczanieckiej; drugiej równoległej do ul. Sczanieckiej nazwę Jana z Ludziska. Tą samą uchwałą w rejonie nowo powstającego osiedla domków jednorodzinnych, pomiędzy ulicami Topolową i Brzozową, nadano nazwę ulicy Jesionowej.

 

elewatorxp.jpg

Elewator i była baza GS "SCh"

 

26 lutego 1990 roku, u początku przemian ustrojowych kraju podjęto uchwałę zmieniającą nazwę ulicy Marcelego Nowotki na ulicę Kardynała Wyszyńskiego, ulicy gen. Karola Świerczewskiego na ulicę Gimnazjalną, ulicy 15 Grudnia na ulicę Świętego Ducha i ulicy Hanki Sawickiej na ulicę Fryderyka Chopina. Wdrożono jedynie przywróconą historyczną nazwę ulicy Świętego Ducha. Kolejnym podejściem z 17 grudnia tegoż roku zmieniono nazwę ulicy Gimnazjalnej na ulicę Szeroką, przywrócono historyczną nazwę ulicy Kolejowej i nadano dla odnogi dawnej ulicy Nowotki przy Szkole Podstawowej nr 2 i wzdłuż skraju południowego Osiedla Tysiąclecia nazwę, ulicy Kardynała Wyszyńskiego. Dopiero 21 kwietnia 1993 roku sprzątając pokomunistyczne ślady zmieniono dotychczasową nazwę ulicy Hanki Sawickiej na Osiedlu Tysiąclecia na ulicę Księdza Antoniego Kanteckiego. Wcześniejsza zmiana z 1990 roku tej ulicy na ulicę Fryderyka Chopina, była zapisem martwym. Tego samego dnia podjęto również uchwałę nadającą nazwę osiedlu domów wielorodzinnych u zbiegu ulic gen. J. H. Dąbrowskiego i Tadeusza Kościuszki na Osiedle Tri. Decyzja ta wywołała sprzeciw mieszkańców i na ich wniosek 30 czerwca 1993 roku osiedlu nadano nazwę Osiedla Piastowskiego. Swoistym ewenementem była kolejna zmiana nazwy ulicy Szerokiej. Na wniosek dyrekcji i innych środowisk Liceum Ogólnokształcącego im. I Armii Wojska Polskiego, 5 kwietnia 1995 roku po raz kolejny zmieniono jej nazwę, tym razem na ulicę Gimnazjalną. Było to rekordowe w jej dziejach, bo 10-te nadanie nazwy tej ulicy:

Przed 1872 rokiem – Szeroka,

Po 1872 roku - Breitestrasse,

Po 1919 roku – Szeroka,

W 1939 roku – Ignacego Daszyńskiego,

Od października 1939 roku – Breitestrasse,

Od 1945 roku – Szeroka,

Od 1947 roku – gen. Karola Świerczewskiego,

W 1990 roku – Gimnazjalna,

Od 17 grudnia 1990 roku - Szeroka,

Od 1995 roku - Gimnazjalna.

 

oczyszczalniaxp.jpg

Oczyszczalnia ścieków

 

Wydzielenie dwóch nowych osiedli domków jednorodzinnych i ich zabudowa po roku 2000 przyczyniły się do powstania nowych ulic. I tak, ulica na osiedlu przy ulicy J. W. Szulczewskigo (na gruntach Jerzego Okońskiego) od 15 września 2011 roku otrzymała nazwę Glinki. Kolejna ulica na tym osiedlu otrzymała 27 kwietnia 2012 roku nazwę Wisławy Szymborskiej. Drugie osiedle przy ulicy gen. J. H. Dąbrowskiego, za Osiedlem Piastowskim uchwałą Rady Miejskiej z 26 września 2013 roku wzbogaciło się o cztery ulice: Władysława Łokietka, Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Władysława Jagiełły.

 

I tyle w temacie ulic naszego miasta.

 

Marian Przybylski

 komentarze (1) | dodaj komentarz

Starosta Karol Gustaw Baliński (1885-1927)

środa, 26 sierpnia 2015 19:01

 

Starosta Karol Gustaw Baliński (1885-1927)

 

Prowadząc kwerendę biblioteczną trafiłem na kilka nekrologów zamieszczonych w marcu 1927 roku w „Kurierze Poznańskim” oraz w „Dzienniku Poznańskim”, informujących o zgonie starosty powiatu strzeleńskiego Karola Balińskiego. Treść jednego z nich przykuła mą uwagę szczególnie, gdyż nawiązywała do pamięci o zmarłym, którą obiecano czcić przez „najdłuższe lata”. W podpisie tegoż nekrologu znajdujemy: Wydział i Sejmik Powiatu Strzeleńskiego. Dzisiaj po 88 latach od jego śmierci pamięć o nim odkurzamy z zapomnienia, by na nowo przywołać postać Starosty, który przez 6 lat sprawował swój urząd i pracował dla dobra nieistniejącego już powiatu strzeleńskiego.

 

Karol Gustaw Baliński h. Jastrzębiec był rodowitym Warszawiakiem, urodził się w 1885 roku w Warszawie. Był synem inż. Stanisława Balińskiego i Warszawianki Marii z Bogdaszewskich. Ochrzczony został 13 kwietnia 1885 roku przez ks. proboszcza Walentego Świnarskiego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Warszawie-Śródmieściu, przy obecnym Placu Grzybowskim. Chrzestnymi Karola Gustawa byli Józef Pankowski oraz Józef Bogdaszewski. W księdze chrztów nie zapisano daty urodzenia dziecka, dlatego możemy przyjąć iż rodził się 12 kwietnia, lub kilka dni wcześniej.

 

Baliński.png

Zapis w Księdze Chrztów z 1885 roku parafii Wszystkich Świętych w Warszawie ochrzczenia Karola Gustawa Balińskiego  

 

Niestety, nie udało się nic ustalić o przebiegu nauki oraz w temacie wykształcenia późniejszego starosty strzeleńskiego. Wiadomo natomiast, że związek małżeński zawarł z Wandą Karoliną Bagieńską h. Ślepowron urodzoną 4 listopada 1890 roku w Skoczkowie (zm. 17 czerwca 1983 roku w Warszawie), córką Władysława i Wiktorii z Rościszewskich. W listopadzie 1918 roku, jako komisarz rządu polskiego otrzymał pełnomocnictwa do tworzenia administracji rządowej na terenie powiatów kaliskiego i tureckiego. 15 listopada 1918 roku Tymczasowy Zarząd Powiatowy w Turku przekazał mu władzę. Od tego dnia pełnił funkcję starosty Powiatu Tureckiego. Po blisko dwóch latach, 28 września 1920 roku mianowany został burmistrzem miasta Równego na Kresach.

 

Wkrótce, bo w 1921 roku przeniesiony został do województwa poznańskiego i objął fotel starosty Powiatu Strzeleńskiego. Zastąpił na tym stanowisku dotychczasowego starostę Czesława Tollika, który przeszedł na identyczne Stanowisko do Świecia. W roku następnym 1922 wybrano starostę Balińskiego na członka Poznańskiego Sejmiku Wojewódzkiego. 7 listopada 1922 roku został zastępcą członka Poznańskiego Wydziału Krajowego (1922-1927). Wydział liczył 14 członków i 11 zastępców. Funkcję członka Poznańskiego Sejmiku Wojewódzkiego pełnił do chwili śmierci i sprawował ją obok drugiego przedstawiciela powiatu strzeleńskiego ziemianina z Rzeszynka dra Bogdana Amrogowicza. W ramach Sejmiku pracował w Komisji Prawno-Administracyjnej (1922-1927).

 

Jako starosta pełnił również funkcję przewodniczącego Strzeleńskiego Związku Komunalnego. W 1925 roku był członkiem Komitetu Przyjęcia Wycieczki Sokołów Polskich z Ameryki, na czele którego stał wojewoda Adolf Bniński. Grupa liczyła 600 osób i bawiła w lipcu i sierpniu m.in. w Kruszwicy, która znajdowała się w granicach powiatu strzeleńskiego. Staraniem starosty Balińskiego przygotowano podwaliny pod budowę nowoczesnego szpitala powiatowego oraz siedziby Kasy Chorych w Strzelnie. Łożył również znaczne kwoty na remonty konserwatorskie przywracanej do dawnej świetności rotundy św. Prokopa. Współfinansował w 1925 roku budowę pierwszego boiska piłkarskiego przy ulicy Stodolnej, przeznaczając na ten cel środki z funduszy Wydziału Powiatowego.

 

BalińskiDzP1927 - 1.bmp

 

Karol Baliński zmarł po długiej i ciężkiej chorobie, w mieszkaniu własnym znajdującym się w budynku Starostwa przy ulicy Szerokiej, 17 marca 1927 roku, w wieku niespełna 42 lat. Jego zgon zgłosił dnia następnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Strzelnie asystent powiatowy Aleksander Lasocki. 21 marca w poniedziałek odbył się jego pogrzeb. Uczestniczył w nim wojewoda Adolf Bniński z władzami wojewódzkimi. Początkowo pochowany w Strzelnie na starym cmentarzu, a na początku listopada 1927 roku dokonano ekshumacji i trumnę ze zwłokami przewieziono do grobowca rodzinnego na Powązki do Warszawy.

 

KP1927.03.19nr128 - 2.bmp

 

Jak donosiła „Gazeta Bydgoska”: Dnia 17 bm. Zmarł po długich i ciężkich cierpieniach wzorowy urzędnik, prawdziwy narodowiec, człowiek zasad, prawy obywatel i dobry gospodarz powiatu, starosta Karol Baliński. Przedwcześnie zmarły pozostawił po sobie szczery żal i wdzięczną pamięć. Nie tylko najbliżsi jego pracownicy urzędnicy, lecz również szeroki ogół obywateli powiatu, odczuł ogromnie wielki ubytek człowieka, który  do ostatniego niemal tchu życia nie porzucał pracy zawodowej, lecz również społecznej. Śp. zmarły zarządzał powiatem strzeleńskim od 1921 r. Zwłoki jego spoczną na miejscowym cmentarzu parafialnym.

 

KP1927.03.19nr128.bmp

 

Pod powyższą informacją podpisały się: Dyrekcja Koła Ziemian Powiatu Inowrocławsko-Strzelińskiego, Urzędnicy Starostwa i Wydziału Powiatowego, Magistrat i Rada Miejska Miasta Strzelna, Zarząd Komunalnej Kasy Oszczędności, Wydział i Sejmik Powiatu Strzelińskiego, Komisarz Obwodowy, Urzędy Dworskie i sołtysi obwodu kruszwickiego. Wszyscy wyrazili rodzinie śp. Zmarłego słowa głębokiego współczucia.

 

KP1927.03.19nr128 - 4.bmp

 

"Kurier Poznański" tak oto relacjonował pogrzeb śp. Starosty Balińskiego: Dnia 17 marca rozstał się z tym światem po długiej chorobie, opatrzony sakramentami św. Karol Baliński, starosta strzeleński, w 42 roku życia. Śp. Karol Baliński od roku 1921 piastował urząd starosty. Był to wzorowy urzędnik, dobry patriota. W niedzielę, dnia 20 marca o godz. 5 po południu nastąpiła eksportacja zwłok z domu żałoby (mieszkał na 1 p. w gmachu starostwa) do tutejszej fary. Przed starostwem zgromadziły się towarzystwa, organizacje, urzędnicy, szkoła wydziałowa itd., z wieńcami i sztandarami oraz publiczność. Po wyniesieniu trumny przemawiał dr Juliusz Trzciński (z Ostrowa nad Gopłem) były minister (byłej dzielnicy pruskiej), poczym wyruszył kondukt prowadzony przez ks. Proboszcza Ignacego Czechowskiego w otoczeniu duchowieństwa do kościoła, gdzie odbyło się żałobne nabożeństwo. Dnia 21 rozpoczęły się dalsze uroczystości pogrzebowe. W kościele zgromadziły się towarzystwa ze sztandarami, delegacje, przedstawiciele władz z wojewodą poznańskim na czele. Przy trumnie zaciągnęło straż honorową Bractwo Strzeleckie. Podczas mszy św. przygrywała orkiestra wojskowa, a pienia żałobne wykonał miejscowy chór kościelny. Po mszy św. wygłosił z ambony mowę żałobną ks. proboszcz Romuald Sołtysiński z Siedlimowa. W kondukcie szły szkoły i towarzystwa ze Strzelna i okolicy. Przy grobie duchowieństwo odprawiło modły i dano trzykrotną salwę z karabinów. Na uroczystości pogrzebowe przybyło wiele ludności ze Strzelna i powiatu. Na znak żałoby w czasie przechodzenia konduktu żałobnego w ulicach: Kościelnej, Rynek, św. Ducha składy były pozamykane.

 

KP1927.03.19nr128 - 3.bmp

 

Starosta Karol Gustaw Baliński odszedł w stosunkowo młodym wieku, mając niespełna 42 lata. Niewątpliwie posiadał ugruntowane wykształcenie, które pozwoliło na awansowanie go w 1918 roku, w wieku 32 lat, na stanowisko starosty w Turku oraz na burmistrza w Równem. Przybliżenie jego biogramu jest efektem żmudnych poszukiwań i zapewne spowoduje, że z czasem zasygnalizowane w nim luki uzupełnione zostaną o inne ważne fakty skrywane w archiwach, a do których nie udało się jeszcze dotrzeć.

 

Marian Przybylski

  komentarze (6) | dodaj komentarz

XI Norbertańskie Dni Młodych - Strzelno 2015

niedziela, 23 sierpnia 2015 18:26

 

xnor1.jpg

 

XI Norbertańskie Dni Młodych

Strzelno 2015

 

Tegoroczne Norbertańskie Dni Młodych organizowane przez Parafię św. Trójcy w Strzelnie oraz przez działający przy parafii Romański Ośrodek Kultury Ottona i Bolesława przebiegły w znakomitej atmosferze. Z jednej strony pogoda - słońce, ciepło i ożywcze podmuchy wiaterku, z drugiej strony wspaniali ludzie, którzy zaprezentowali się ze swoimi zdolnościami, pasjami i sportowym zacięciem sprawiły, że uczestnicy tegorocznego święta mogli czerpać z bogatej oferty, jaką podali im organizatorzy tegoż wspaniałego przedsięwzięcia.

 

A że tegoroczną sobotę połączono z niedzielnymi Dożynkami Parafialnymi, to i odbył się przy okazji Dni festyn dożynkowy z turniejem wsi i wieczorną zabawą na Placu św. Wojciecha. Bystre oko wyłapało ogródek wiedeński oraz odnowioną pompę, czyli zabytkowe ujęcie wodne stylowo ogrodzone podmurówką i zdobnym płotkiem. Dopowiem, że w turnieju wsi zwyciężyło Strzelno Klasztorne przed Młynami-Młynicami oraz Łąkiem.

 

Tegoroczna impreza była zaledwie drugą, tego typu, po Dniach Strzelna w tym roku. Przypominam sobie lata 90. i początek nowego tysiąclecia (pierwsze dwa lata), tego typu imprez odbywało się rocznie kilkanaście, a same Dni Strzelna trwały tydzień czasu.

 

W oddzielnym fotoreportażu przedstawię zdjęcia z uroczystości dożynkowych. Przypomnę, że Dożynki Diecezjalne połączone z Dożynkami Gminnymi odbędą się w przyszłą niedzielę 30 sierpnia, godz. 11:00 w Sanktuarium Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw w Markowicach.

 

Okiem Heliodora - fotoreportaż

 

 xnor2.jpg

 

xnor3.jpg

 

xnor4.jpg

 

xnor5.jpg

 

xnor6.jpg

 

xnor7.jpg

 

xnor8.jpg

 

xnor9.jpg

 

xnor10.jpg

 

xnor11.jpg

 

xnor12.jpg

 

xnor13.jpg

 

xnor15.jpg

 

xnor16.jpg

 

xnor17.jpg

 

xnor18.jpg

 

xnor19.jpg

 

xnor20.jpg

 

xnor21.jpg

 

xnor22.jpg

 

xnor23.jpg

 

xnor24.jpg

 

xnor25.jpg

 

xnor26.jpg

 

xnor27.jpg

 

xnor28.jpg

 

xnor29.jpg

 

xnor30.jpg

 

xnor31.jpg

 

xnor32.jpg

 

xnor33.jpg

 

xnor34.jpg

 

xnor35.jpg

 

xnor36.jpg

 

xnor37.jpg

 

xnor38.jpg

 

xnor39.jpg

 

xnor40.jpg

 

xnor41.jpg

 

xnor42.jpg

 

xnor43.jpg

 

xnor44.jpg

 

xnor45.jpg

 

xnor46.jpg

 

xnor47.jpg

 

xnor48.jpg

 

xnor49.jpg

 

xnor50.jpg

 

xnor51.jpg

 

xnor52.jpg

 

xnor53.jpg

 

xnor54.jpg

 

xnor54a.jpg

 

xnor54b.jpg

 

xnor54c.jpg

 

xnor55.jpg

 

xnor56.jpg

 

xnor57.jpg

 

xnor58.jpg

 

xnor59.jpg

 

xnor60.jpg

 

xnor61.jpg

 

xnor62.jpg

   

Foto: Heliodor Ruciński

Tekst: Marian Przybylski

 komentarze (0) | dodaj komentarz

wtorek, 27 września 2016

Licznik odwiedzin:  1 374 368  

Kalendarz

« wrzesień »
pn wt śr cz pt sb nd
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

O moim bloogu

W przyszłym 2017 roku będę miał 65 lat, 45 lat pracy zawodowej oraz 40 lat pracy twórczej. Zapewne przejdę również na emeryturę. Mniemam, że nadal będę wiódł życie pisarskie, ż...

więcej...

W przyszłym 2017 roku będę miał 65 lat, 45 lat pracy zawodowej oraz 40 lat pracy twórczej. Zapewne przejdę również na emeryturę. Mniemam, że nadal będę wiódł życie pisarskie, życie regionalisty, który para się dziejami oraz teraźniejszości Strzelna, a także pogranicza kujawsko-wielkopolskiego. Będę pisał o wszystkim, co dotyka mojej małej ojczyzny i mieszkających tutaj ludzi...

schowaj...

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 1374368
Wpisy
  • liczba: 799
  • komentarze: 1541
Galerie
  • liczba zdjęć: 0
  • komentarze: 0
Punkty konkursowe: 0
Bloog istnieje od: 2149 dni

Lubię to

Witam serdecznie na blogu Strzelno moje miasto 3. Nazywam się Marian Przybylski 14 sierpnia 2012 r. strzeli mi 60 lat. Z wykształcenia jestem rolnikiem, z drugiej profesji urzędnikiem samorządowym, z zamiłowania regionalistą, genealogiem i miłośnikiem swego miasta. Tutaj znajdziecie Państwo kontynuację mych dwóch pierwszych blogów o tym samym tytule, różniących się tylko cyframi. Czytając, poznacie dzieje Strzelna i pogranicza kujawsko-wielkopolskiego, dzień dzisiejszy, a także nieco polityki, od której choćby się chciało, to nie idzie uwolnić się. Jestem prezesem Towarzystwa Miłośników Miasta Strzelna, członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo" oraz członkiem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej. Kocham moje miasto, dlatego też ze wszech miar pragnę jego dobra. Napisałem kilka książek o regionie o tematyce historycznej. Nadal piszę, również artykuły do prasy regionalnej, roczników genealogicznych i na strony internetowe. Często podpisuję się pseudonimem Słowianin. Jeszcze raz zapraszam do lektury bloga i wszystkich moich publikacji.

Więcej w serwisach WP

Bloog.pl

Bloog.pl