Strzelno moje miasto 3

Wpisy z kategorii: O kolei dworcach i drogach

Kolejstrzeleńskakkk1.jpg
O kolei dworcach i drogach

Kolej strzeleńska - cz. 2

Prace około budowy linii kolejowej ze względów proceduralnych nieco przeciągnęły się. 31 lipca 1888 roku Rada Miejska w Strzelnie rozpatrywała kwestię przedpłaty na rzecz Królewskiej Dyrekcji Kolei Wschodniej w Bydgoszczy - Königliche Direktion der Ostbahn. czytaj dalej

komentarze: 1